Tutkimusten loppuraportit

Loppuraportit julkaistaan joko suomeksi tai englanniksi. Mikäli loppuraportti on englanninkielinen, vaaditaan lisäksi suomenkielinen tiivistelmä.

 • Turun yliopisto
  Vastuuhenkilö: erikoistutkija, dosentti Aki Koivula

  Kriisiviestinnän vaikutus kansalaisten riskikäsityksiin ja poliittiseen luottamukseen sekamuotoisessa mediaympäristössä (KRIME)

  Loppuraportti (pdf)

 • LUT-yliopisto
  Vastuuhenkilö: professori Paavo Ritala

  Mediaorganisaatiot ristiriitojen aikakaudella: Kohti kestäviä liiketoimintamalleja Suomen mediasektorilla

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto
  Hankkeen vastuuhenkilöt:
  professori Atte Oksanen, Tampereen yliopisto
  professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto

  Viha ja julkisuus: päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe yhteiskunnallisesta ja
  oikeudellisesta näkökulmasta

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto, ITC-tiedekunta, viestintätieteiden yksikkö
  Hankkeen vastuuhenkilö: apulaisprofessori Leena Mikkola

  TAJU – Tieteellisen ajattelun kehittyminen journalistiikan ja viestintäaineiden yliopisto-opinnoissa

  Loppuraportti (pdf)

 • Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
  Hankkeen vastuuhenkilö: YTT, dosentti, sosiologian yliopistonlehtori Hanna Ylöstalo

  Numeroiden voima: Tiedon kvantifiointi hallinnan muotona politiikassa ja politiikan uutisoinnissa (NuVo) 

  Loppuraportti (pdf)

 • FM Hannu Harju

  Jukka Kajavan elämäkerta

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
  Hankkeen vastuuhenkilö: professori Jaana Hujanen, Helsingin yliopisto, SSKH

  Journalismin notkuvat rajat. Paikallisen viestinnän eettiset periaatteet ja ristiriidat

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto
  Hankkeen vastuuhenkilö: dosentti Salla-Maaria Laaksonen

  Vaihtoehtoiset viestijät koronakriisissä

  Loppuraportti (pdf)

 • Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto, yhteistyökumppanina Long Play
  Hankkeen vastuuhenkilö: FT, dosentti Mona Mannevuo, Turun yliopisto

  Viestintää yli rajojen: politiikan, tieteen ja viestinnän muuttuva kenttä

  Loppuraportti (pdf)

 • Telex-verkkolehti, Unkari

  Unkarilaistoimittajien työharjoitteluohjelma Telex-verkkolehdessä

  Loppuraportti (pdf)

 • FT Niina Meriläinen

  Boomerit! Meidän äänemme kuuluviin ja näkyviin! JÄLKES-tutkimushanke

  Loppuraportti (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto
  Hankkeen vastuuhenkilö: professori Mikko Villi, Jyväskylän yliopisto

  Media Work 2030

  Loppuraportti (pdf)

 • Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos ja Helsingin Sanomien Musta laatikko -tuotantoryhmä

  The power of live journalism – from insights to applications

  Loppuraportti (pdf)

  Livejournalismin käsikirja (pdf)

 • YTT Pasi Kivioja, Viestintäluotsi Oy, ja FM, MBA Otto Aalto

  Ylioppilaslehdet 2020

  Loppuraportti (pdf)

  Ylioppilaslehdet 2020 -selvitys (pdf)

 • Helsingin yliopisto
  YTT Esa Väliverronen

  Koronakriisin julkinen dynamiikka

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti
  FT Mariëlle Wijermars

  Kestävää journalismia algoritmiseen tulevaisuuteen

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto
  Professori Atte Oksanen, Tampereen yliopisto ja professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto

  Viha ja julkisuus: päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe yhteiskunnallisesta ja
  oikeudellisesta näkökulmasta

  Loppuraportti (pdf)

 • FT Kaisa Kangas

  Korona-aiheisen tiedeuutisoinnin politisoituminen ja mustan laatikon
  ongelma

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Comet-tutkimuskeskus
  YTM Elina Tolonen

  Oulun seksuaalirikosskandaali hybridissä mediaympäristössä

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto
  Professori Anu Kantola

  Perustuslaki muuttuvassa julkisuudessa

  Loppuraportti (pdf)

 • Vaasan yliopisto, Innolab
  Hankkeen vastuuhenkilö: VTT Mari K. Niemi

  Mediamaiseman levottomuus.
  Miten uudet teknologiat vaikuttavat journalismin yleisösuhteeseen ja liiketoimintamalleihin

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto
  Väitöskirjatutkija Johannes Koponen ja työryhmä

  Rajatapaukset: Median radikaalit kertovat, miten journalismi
  murretaan ja miten se pitäisi rakentaa uudestaan 

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto
  Hankkeen vastuuhenkilöt: apulaisprofessori Katja Valaskivi ja apulaisprofessori Johanna Sumiala

  Salaliittoteorioiden politiikka (SAPO)
  Christchurchin terrori-isku ja #falseflag-ilmiön kierto hybridissä mediaympäristössä

  Loppuraportti (pdf)

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  Hankkeen vetäjä: journalismin koulutusohjelman johtaja Anne Leppäjärvi

  Maahanmuuttajataustaisten journalistien työskentely- ja koulutusympäristö

  Loppuraportti (pdf)

 • YTM, KTM Sini Ihanainen-Alanko

  Venäjän uusimman taloustietämyksen syventäminen Moskovan talousyliopistossa

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Tutkimuskeskus Comet
  YTT Laura Ahva

  Populistinen vastamedia journalismia haastamassa:
  Suomalaiset vastamediat yleisötutkimuksen näkökulmasta 

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
  Professori Taina Pihlajarinne

  Tekoälyjournalismin oikeudelliset haasteet – tekijyys, kannustimet ja vastuu

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto
  VTT Aki Petteri Lehtinen

  Journalismin totuudenmukaisuus 

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti
  Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro

  Russian Media Lab – Sananvapaus ja kriittinen journalismi Venäjällä

  Loppuraportti (pdf)

 • PoDoCo-hanke
  FT Pekka Kallioniemi

  Internet Video Culture: Understanding Audience Behavior in Consuming Human
  Curated Content

  Loppuraportti (pdf)

 • Turun yliopisto, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus
  Professori Benita Heiskanen

  Tragediauutisoinnin haasteet – median mahdollisuudet käsitellä kouluampumisia

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
  Professori Juha Herkman ja tutkijatohtori Timo Harjuniemi

  Talousviisaat julkisuuden vaikuttajina

  Loppuraportti (pdf)

  Asiantuntijoita vai asiansa ajajia (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, COMET
  YTT Sami Borg

  Vaalikoneet 2020

  Käyttöliittymä vaaleihin: Tutkimus vaalikoneista kansalaisten, ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista (pdf)

 • Tampereen yliopisto, informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta ja Jyväskylän yliopisto, journalistiikan laitos
  Dosentti Ari Heinonen ja työryhmä

  Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa (EMORES)

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus
  FT, apulaisprofessori Minna Ruckenstein ja työryhmä

  Unohda median murros – vaihtoehtoisia tulevaisuuksia liiketoiminnalle ja työnjaolle

  Loppuraportti

 • Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
  VTT, dosentti Janne Matikainen ja työryhmä

  Tunteet pelissä: Median auktoriteetti ja yleisön luottamus

  Loppuraportti (pdf)

 • Turun yliopisto
  Dosentti, yliopisto-opettaja Arttu Saarinen ja työryhmä

  Poliittiset kuplat ja media – Eri puolueiden kannattajien ja jäsenten
  mediakäyttäytyminen sekä medialuottamus totuuden jälkeisessä ajassa

  Loppuraportti

 • Tampereen yliopisto, Tutkimuskeskus Comet
  YTT, yliopistotutkija Laura Ahva ja työryhmä

  Populistinen vastamedia journalismia haastamassa:
  Suomalaiset vastamediat yleisötutkimuksen näkökulmasta

  Loppuraportti

 • Tampereen yliopisto
  FT, tutkijatohtori Heikki Kokko

  Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä

  Loppuraportti (pdf)

 • Open Knowledge Finland
  Aleksi Knuutila, Doctor of Philosophy

  Kohdennetut viestit eduskuntavaaleissa 2019: Digitaalinen
  vaalitaisto joukkoistetun datan valossa

  Loppuraportti (pdf)

 • UNESCO

  Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2019

  Englanninkielinen loppuraportti (pdf)

 • Viestintä ja kehitys -säätiö (Vikes)

  Maahanmuuttajat osaksi julkista keskustelua: Sananvapaus kansalaistaitona ja ihmisoikeutena Suomessa 

  Loppuraportti (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
  Karina Horsti, dosentti, akatemiatutkija

  Kurjistettuja kutsumassa: Totuudenjälkeisen ajan kansainväliset mobilisaatiostrategiat Suomen, Ranskan ja
  Yhdysvaltain vastamediassa

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto
  Kriminologian professori Janne Kivivuori

  Väkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Tutkimuskeskus Comet, Median ja Viestinnän tutkimuksen professori Kaarina Nikunen ja Helsingin yliopiosto, CRC, Viestinnän apulaisprofessori Mervi Pantti

  Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa

  Loppuraportti (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos
  FT, yliopistotutkija Turo Uskali

  Datajournalismin mahdollisuudet mobiilistuvassa mediaympäristössä –tutkimus- ja kehityshanke (MoDaJo)

  Loppuraportti (pdf)

 • Turun yliopisto/ Strathclyden yliopisto
  VTT Mari K. Niemi

  Ulkomailla tästä nousisi haloo. Tutkimus populistipuolueiden rasismikohuista ja journalistisista valinnoista.

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolan
  FT Jaana Hujanen

  Hyperlokaali julkaiseminen – paikallismedian uudet muodot

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta
  Professori Sari Kivistö

  Painovapaus ja pilkkakuvasto

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET

  Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos – pitkittäistutkimus 2007-2016

  Englanninkielinen loppuraportti (pdf)

  Tiivistelmä suomeksi (pdf)

 • Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksessa (COMET) ja Helsingin yliopisto Tutkimusjohtaja Katja Valaskivi ja dosentti Johanna Sumiala

  Je suis charlie – symbolinen sodankäynti ja kamppailu huomiosta mediatapahtumassa

  Loppuraportti (pdf)

  Julkaisuluettelo (pdf)

 • FT Heidi Kurvinen

  Social Inequalities in Newsrooms. Experiences of Finnish and Swedish Women Journalists from the 1960s to the Present

  Loppuraportti (pdf)

 • Hanken Svenska handelhögskolan
  Professori Tore Strandvik

  Active News Consumers and the News Service in Transition

  Englanninkielinen loppuraportti (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
  FT Marko Siitonen

  The Impact of Gamification on Journalism

  Loppuraportti (pdf)

 • Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos
  Professori Johanna Moisander

  Jatkuvan muutoksen johtaminen monikanavaisissa mediayhtiöissä

  Loppuraportti (pdf)

  Suomenkielinen tiivistemä (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
  FT Turo Uskali

  Englanninkielisen Journalismin-tutkimuksen uutispalvelun jatkoprojekti: Pohjois-Amerikka, Australia ja Uusi-Seelanti (JRN2)

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  Yliopistotutkija Heikki Heikkilä ja väitöskirjatutkija Jari Väliverronen

  Wikileaks ja journalismi uudessa informaatioekosysteemissä

  Loppuraportti (pdfI

 • Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC
  YTT, dosentti, akatemiatutkija Juha Herkman ja tutkija Laura Juntunen

  Kulttuurien törmäys

  Loppuraportti (pdf)

  Kulttuurien törmäys? Journalismin etiikka sosiaalisen median aikakaudella (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitoksen tutkimuskeskus (CRC) ja Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  Professori Mervi Pantti (HY), tutkijat Markus Ojala (CRC) ja Jarkko Kangas (COMET)

  Ukrainan kriisi mediassa

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen  yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  YTM Jenni Mäenpää

  Journalism Students across the Globe: Finland

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  YTT Pentti Raittila, YTM Elina Noppari

  Anneli Auerin murhasyyte mediassa

  Loppuraportti (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
  FT Turo Uskali

  Journalism Research News (JRN) – Journalismin tutkimuksen uutispalvelu

  Loppuraportti (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
  Hankkeen johtaja professori Epp Lauk, tutkijat Turko Uskali, Heikki Kuutti ja Helena Hirvinen

  Droonijournalismi. Kauko-­‐ohjattavien kamerakopterien journalistinen käyttö

  Loppuraportti (pdf)
  Tiivistelmä (pdf)

 • Turun  yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
  YTM Juho Ruotsalainen ja FT Sirkka Heinonen

  Intiimi journalismi

  Loppuraportti (pdf)

 • Vieraileva tutkija, YTT Reeta Pöyhtäri
  UNESCO, Communication and Information Sector, Division for Freedom of Expression and Media Development, Section for Freedom of Expression

  Englanninkielinen loppuraportti (pdf)

 • FT Heidi Kurvinen

  Tutkijavierailu Tukholman yliopiston historian laitokselle ja journalismin yksikköön 1.8.2015 – 31.7.2016

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto (CRC) ja Aalto yliopisto (HIIT)
  Tutkimusjohtaja Mikko Villi ja professori Marko Turpeinen

  Digivaali 2015 – Big data -tutkimus vaalijulkisuuden agendasta

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
  OTT, VTT Taina Pihlajarinne, tekijänoikeuden professori

  Uudet teknologiat sisällön tuotannossa ja hyödyntämisessä – tekijänoikeudellinen ja kilpailuoikeudellinen näkökulma

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  YTM Esa Sirkkunen

  Yksityisyys ja anonymiteetti verkossa

  Loppuraportti (pdf)

  Linkki blogiin Yksityisyys 2.0

  Yksityisyys ja notkea valvonta (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
  FT Turo Uskali

  Datajournalismin työkäytännöt

  Loppuraportti (pdf)

 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos
  Professor of Practice, VTT Nando Malmelin

  Creative Leadership in Media Management 

  Osatutkimuksen loppuraportti: Luovuuden rooli muuttuu media-alalla:
  Luovuus tärkeää organisaatioiden uudistamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä (pdf)

 • Tutkijatohtori Katja Lehtisaari

  Media ja markkinat Venäjällä

  Loppuraportti (pdf)

 • Jukka Kinnunen

  Vaikutuskertoimet viestinnän alan vertaisarvioiduissa julkaisuissa

  Loppuraportti (pdf)

 • YTT Heikki Luostarinen

  Kiinan pehmeä mediavalta

  Loppuraportti (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
  FT Vilma Luoma-aho Vilma Luoma-aho

  Transparency of New Forms of Media Advertising Online

  Loppuraportti (pdf)

 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, johtamisen laitos
  Professor of Practice, VTT Nando Malmelin

  Creative Leadership in Media Management

  Osatutkimuksen loppuraportti:
  Verkkoyhteisöt muuttavat mediasisältöjä ja journalistisia käytäntöjä (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
  FT Turo Uskali

  Journalism Research News (JRN) – Journalismin tutkimuksen uutispalvelu

  Loppuraportti (pdf)

 • FT, dosentti Maria Lassila-Merisalo

  Helsingin Sanomain Säätiön stipendiohjelman vaikutus toimittajan urapolkuun

  Loppuraportti (pdf)

 • Vieraileva tutkija, YTT Reeta Pöyhtäri
  UNESCO, Communication and Information Sector, Division for Freedom of Expression and Media Development, Section for Freedom of Expression

  Englanninkielinen loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC
  VTT, dosentti Johanna Jääsaari ja VTM Jockum Hildén

  Kansalaisten viestinnälliset oikeudet 2014 EU-parlamenttivaalikampanjassa

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto ja Nuorisotutkimusverkosto
  Hankkeen johtajat Johanna Sumiala ja Leena Suurpää

  Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
  VTT, dosentti Janne Matikainen

  Mobiili sosiaalinen media ja mediaorganisaatiot

  Loppuraportti (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
  FT Heikki Kuutti

  Totuudenmukainen journalismi

  Loppuraportti (pdf)

  Totuudenmukainen journalismi (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  Tutkijatohtori Laura Saarenmaa ja tutkija Mikko Hautakangas

  Pojat ja nuoret miehet mediakansalaisina

  Tiivistelmä

 • Turun yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus
  Erikoistutkija, VTT Ville Pitkänen

  Asiantuntijoiden käyttö uutisjournalismissa

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin tutkimuksen yksikkö
  Professori (ma.) YTT Iiris Ruoho

  Tviittien politiikkaa – demokratia, edustus ja tasa-arvo politiikan uusissa verkkojulkisuuksissa

  Tiivistelmä (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  Esa Reunanen ja Kari Koljonen

  Toimittajan sanavapaus ja -pakko

  Tiivistelmä loppuraportista (pdf)

 • Tampereen teknillinen yliopisto, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos
  TkT Johanna Virkki

  Yksilönsuoja langattomassa viestinnässä: esineiden internet

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC
  Projektin johtaja VTT Anu Kantola

  Mediastrategia: päättäjät, lobbarit ja journalismi

  Loppuraportti (pdf)

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Journalismin koulutusohjelma
  ja Viestintä ja kehitys -säätiö (VIKES)
  Anne Leppäjärvi, koulutusohjelmajohtaja

  Konfliktijournalismi ja sananvapaus –hanke

  Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
  Tutkijatohtori Sinikka Torkkola

  Vaaliraha ja lautakasa journalismissa – kohun lietsoja vai vastuullinen arvioija?

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsignin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
  Liina Puustinen, VTT

  Visiting Fellow, Department of Media and Communications London School of Economics – LSE, 1.2.2013 – 31.5.2014

  Loppuraportti (pdf)

 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos
  Professori Johanna Moisander

  Suomalaisten viestintäkonsernien strategiset haasteet muuttuvilla mediamarkkinoilla

  Englanninkielinen loppuraportti (pdf)

  Tiivistelmä suomeksi (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  Reetta Pöyhtäri, Jari Väliverronen ja Laura Ahva

  Mistä suomalainen toimittaja on tehty? Worlds of Journalism -surveyn tuloksia Suomesta

  Loppuraportti

 • Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC
  Professori Hannu Nieminen ja tutkija Sanna Ojajärvi

  Suomalainen paikallislehti – perhealbumista journalismin uudistajaksi

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, viestinnän oppiaine
  Tutkimuksen johtaja VTT, dosentti Mervi Pantti

  Amatöörien kuvat: vertaileva tutkimus muuttuvasta journalismista

  Loppuraportti (pdf)

  Linkkejä artikkeleihin:
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670X.2012.718551
  http://jou.sagepub.com/content/14/7/960

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  YTT Esa Reunanen

  Pienempään kuosiin

  Tiivistelmä (pdf)

  Kirjan verkkoversio

 • Helsingin yliopisto, Viestinnän tutkimuskeskus CRC
  Yliopistotutkija, VTT Janne Matikainen

  Mapping Digital Media -hankkeen Suomen maaraportti

  Loppuraportti, englanninkielinen (pdf)

  Linkki projektin verkkosivuille

 • Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto
  Tutkija, YTM Kari Koljonen

  Seuraa johtajaa! Väliportaan päällikkötoimittajien muuttuvat roolit

  Tiivistelmä (pdf)

 • Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto
  Reeta Pöyhtäri, Paula Haara ja Pentti Raittila

  Vihapuhe sananvapautta kaventamassa?

  Tiivistelmä (pdf)
  Verkkoversio kirjasta (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC
  Akatemiatutkija Juha Herkman ja tutkija Timo Harjuniemi

  The Euro Crisis, Media Coverage, and Perceptions of Europe within the EU -projektin Suomen osatutkimus

  Loppuraportti 

 • Kansalliskirjasto
  Fragmenta membranea -projekti

  Tiivistelmä suomeksi (pdf)
  Loppuraportti  (pdf)

 • VTT Camilla Haavisto
  McGill-yliopisto,  Montreal

  Ulkomaalaistaustaiset journalistit ja työelämä

  Loppuraportti (pdf)

 • Tutkijaopettaja Anssi Tarkiainen
  Lappeenrannan Teknillinen yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta
  Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos

  Mikä edistää innovaatiotoimintaa aikakauslehtitoimialalla

  Tiivistelmä  (pdf)
  Loppuraportti englanniksi (pdf)

 • Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto
  Eliisa Vainikka, Elina Noppari, Ari Heinonen, Jukka Huhtamäki

  Twiiteryhmiä ja uutispäivittelyä – Toimittajana sosiaalisessa mediassa

  Tiivistelmä  (pdf)

  Linkki loppuraporttiin

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET
  Tutkija Pauliina Lehtonen

  Itsensä markkinoijat: Nuorten journalistien urapolut ja yksilöllistyvä työelämä

  Tiivistelmä  (pdf)

   

 • Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
  Yliopistolehtori, FT Karina Horsti

  Loppuraportti (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
  FT Vilma Luoma-aho

  What is expected of the Media in a Reputation Society

  Final report (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET
  Risto Suikkanen, Aino Holma ja Pentti Raittila

  Muuttumaton uutinen? Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2007–2012

  Loppuraportti (pdf)

  Tiivistelmä  (pdf)

 • YTT Heikki Heikkilä ja YTT Laura Ahva,Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  FM Jaana Siljamäki, Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos 
  VTL Sanna Valtonen, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Viestinnän oppiaine

  Kohti kiinnostavaa journalismia

  Tiivistelmä (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  YTT, dosentti Juha Herkman ja FM Eliisa Vainikka

  Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat

  Loppuraportti  (pdf)

  Tiivistelmä (pdf)

   

 • Turun yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus
  Dosentti Ville Pernaa ja VTT Erkka Railo (toim.)

  Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus

  Loppuraportti (pdf)

   

 • Kirjastonjohtaja, professori Kai Ekholm, Kansalliskirjasto
  ja tutkija, johtava asiantuntija Päivikki Karhula, Eduskunnan kirjasto

  Unessakävelyllä valvontayhteiskuntaan? Kymmenen trendiä jotka meidän on tunnettava

  Loppuraportti (pdf)

 • Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
  FM Marko Lindgren

  Kokemuksia innovaatiojournalismiohjelmasta Stanfordista 2010 – 2011

  Loppuraportti (pdf)

   

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  YTT Esa Reunanen ja YTM Auli Harju

  Media iholla. Politiikan julkisuus kansanedustajien ja aktivistien kokemana

  Tiivistelmä  (pdf)

  Kirjan verkkoversio

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  YTT Mari Maasilta

  Maahanmuuttoa koskeva poliittinen keskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla

  Loppuraportti  (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET)
  Tutkijat Elina Noppari ja Mikko Hautakangas

  Kovaa työtä olla minä. Muotibloggarit media markkinoilla.

  Tiivistelmä (pdf)

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolan
  Professori Henrika Zilliacus-Tikkanen ja tutkija Tarja Savolainen

  Global Report on the Status of Women in News Media Organizations

   Loppuraportti (pdf)

 • Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö  
  Professori Pekka Isotalus

  Johtajuuden haasteet medioituvassa politiikassa

  Loppuraportti  (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Viestinnän oppiaine
  Dosentti Johanna Sumiala

  Charlie bit my finger

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Viestinnän oppiaine
  Professori Hannu Nieminen

  Media for Democracy Monitoring

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Viestinnän oppiaine
  Professori Hannu Nieminen

  Venäjä Suomen Mediassa

  Loppuraportti (pdf)

 • Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
  Tutkimusjohtaja professori Esa Väliverronen ja tutkija VTM Laura Juntunen

  Leikkaa-liimaa-journalismia?

  Loppuraportti  (pdf)

   

 • Helsingin yliopisto, Viestinnän tutkimuskeskus CRC
  Tutkimusjohtaja VTT Tuomo Mörä, tutkijat YTT Jorma Mäntylä ja OTT Päivi Tiilikka

  Dopingingista lautakasoihin – muuttuva lähdesuoja

  Loppuraportti (PDF)

 • Helsingin yliopiston tutkijakollegium
  Professori Charles Husband

  The Helsingin Sanomat Foundation Fellowhsip 2008 – 2011

  Loppuraportti englanniksi  (PDF)

  Lyhennelmä suomeksi (PDF)

 • Dosentti, vanhempi tutkija Kaarina Nikunen
  Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö

  Enemmän vähemmällä.
  Laman ja teknologisen murroksen vaikutukset suomalaisissa toimituksissa 2009 – 2010

  Loppuraportti  (PDF)

 • Professori Christina Krause,
  Helsingin yliopisto, Psykologian laitos

  Sanomalehden tulevaisuus mediana. Aivotutkimuksellinen näkökulma lukukokemuksiin

  Loppuraportti (PDF)

 • Yliassistentti Iiris Ruoho ja tutkija Laura Saarenmaa
  Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

  Edunvalvonnasta elämänpolitiikkaan: Naistenlehti journalismina ja julkisuutena

  Loppuraportti

   

 • YTT Esa Reunanen
  Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö 

  Kaikki toistaiseksi hyvin – kansainvälinen finanssikriisi talousjournalismissa

  Tiivistelmä  (PDF), raportti  (PDF)

 • Professori Janne Seppänen ja VTT Liina Puustinen
  Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos

  Luottamuksen kuva – lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta

  Loppuraportti (PDF) tiivistelmä  (PDF)

 • Professori (am) Iiris Ruoho, tutkija Sinikka Torkkola
  Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö

  Tasa-arvo, journalismi ja suomalaisten naistoimittajien urakehitys

  (lataa PDF)

 • Professori, KTT Hanna-Kaisa Ellonen
  Lappeenrannan Teknillinen yliopisto
  Kauppatieteellinen tiedekunta

  Yhteisölliset palvelut media-alalla

  (lataa PDF)

 • Johtaja Teppo Turkki  
  Taideteollisen korkeakoulun Koulutus- ja kehittämiskeskus IADE

  Mediakonseptoinnin laboratorion perustaminen

  (lataa PDF)

 • VTM Kari Karppinen, VTT Johanna Jääsaari, professori Ullamaija Kivikuru

  Media ja valta kansalaisten silmin

  Tutkimuksessa selvitetään kansalaisten näkemyksiä mediasta ja vallasta sekä ylipäänsä median asemasta yhteiskunnassa. Tavoitteena on ollut kartoittaa, minkälaisia merkityksiä ja odotuksia kansalaiset liittävät median toimintaan ja millä perusteilla median suoritusta arvioidaan.

  (lataa PDF)

 • Helsingin kauppakorkeakoulu
  Professori Liisa Uusitalo

  Kuluttajat ja viestintä tietotaloudessa

  Kolmivuotisessa (2008-2010) tutkimusprojektissa tarkastellaan markkinoiden muutosten, erityisesti digitalisoitumisen ja globalisoitumisen vaikutusta media-alan yrityksiin ja palveluihin sekä kuluttajien media- ja viestintäkäyttäytymiseen.

  Tutkimuksesta lisää Helsingin kauppakorkeakoulun sivuilla
  http://www.hse.fi/FI/research/t/p_20/cobi

 • FT Heikki Kuutti, Jyväskylä yliopisto , Viestintätieteiden laitos

  Viranomaisaineistojen journalistinen hyödyntäminen

  Tutkimushankkeessa selvitetään mahdollisuuksia viranomaisaineistojen käytön laajentamiseksi journalistisessa tiedonhankinnassa ja julkaisemisessa. Hankkeessa kartoitetaan aineistojen sisältöjä ja sijainteja sekä viranomaisten mediayhteistyötä ja aineistojen luovutuskäytäntöjä.

  Kaksivuotisen 2008-2009 tutkimushankkeen tulokset löydät tästä linkistä: www.julkisuuslaki.fi

 • Toimittaja, filosofian lisensiaatti Tanja Aitamurto

  Kymmenen väitettä journalismin tuhosta
  – ja miksi niistä ei kannata huolestua
  Raportti journalismin trendeistä Yhdysvalloissa
  vuonna 2009

  Millaisia uusia tulonlähteitä journalismille on? Mihin verkkomainonta on menossa? Miten aggregaatit ja uudet kulutustavat vaikuttavat journalismin tuotantoon? Millainen on tulevaisuuden toimitus ja toimittajan ammatti?

  (lataa PDF)
  (liitteet)

 • VTT Inka Salovaara-Moring

  Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos

  Mistä media puhuu? Suomalainen journalismi ja informoitu kansalainen

  lataa englanninkielinen tiivistelmä tästä (PDF)

 • FT, dosentti Jukka Jouhki

  Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos

  Etelä-Korean mediakulttuuri: kohti ubiikkia mediamaisemaa

  Tutkimusprojektin tarkoituksena on ollut tarkastella eteläkorealaisen mediakentän ja varsinkin uusmedian nykytilaa ja kuluttamista sekä kenttää sosiokulttuurisena järjestelmänä.

  (lataa PDF)

 • Dosentti Ville Pernaa, tutkijat Ville Pitkänen ja Mari K. Niemi

  Turun yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus

  Politiikan Journalismin tila Suomessa

  Missä politiikan journalismia esiintyy, millaisia aiheita, keitä henkilöitä siinä käsitellään? Poliitikkojen ja politiikan käsittely tiedotusvälineissä on muuttunut ja laajentunut tavalla, joka haastaa perinteisen käsityksen politiikan journalismista.

  (avaa linkki)

 • Professori Kunelius Risto, tutkija Noppari Elina ja erikoistutkija Reunanen Esa
  Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö

  Media vallan verkoissa

  Media vallan verkoissa -teos avaa päättäjien näkökulmaa mediavaltaan. Kirjassa kysytään, millä tavoin mediajulkisuus kietoutuu suomalaiseen vallankäyttöön, miten media vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin ja miten päättäjät pyrkivät käyttämään mediaa vallankäyttönsä välineenä. Teoreettisesti tutkimus kytkeytyy yhteiskunnan medioitumisesta käytävään keskusteluun.

  (avaa linkki)

 • Kainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI, johtaja professori Pia Letto-Vanamo

  Sananvapauden uudet ulottuvuudet

  Kolmivuotisessa hankkeessa selvitetään viestintään liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.
  Tutkimusongelmia ovat mm. elinkeinotoiminta ja sananvapaus, julkisuus, yksityisen oikeudet ja sananvapaus ja viestinten vastuu ja sananvapaus.

  Hankkeen tuloksista vuonna 2007 katso:
  Eero Fromond: Median moniarvoisuuden sääntelystä Euroopan Unionissa (lataa PDF),
  Sakari Huovinen: Luottamus uusien sääntelykeinojen edellytyksenä (lataa PDF),
  Päivi Tiilikka: Sananvapaus ja yksilönsuoja, lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen http://www.helsinki.fi/katti/julkaisu150607.htm

  Viestintäoikeuden vuosikirja 2007, ilmestyy 2/2008, sisältää mm. 9.11.12007 pidetyn seminaarin esitelmät http://www.helsinki.fi/katti/tilaisuus091107.htm
  (lataa PDF)

 • OTT, VTM Sakari Huovinen

  Kansainvälisen talousoikeuden instituutti (KATTI)

  Itsesääntelyn ja hyvän tavan mukaisuuden lähtökohdat kuluttajasuojassa

  Lokakuun 2008 alusta voimaan tulleessa, muutetussa kuluttajansuojalaissa (561/2008), sen 2:2 §:ssä on ensimmäistä kertaa määritelty käsite ”hyvän tavan vastaisuus”. Sen mukaan ”markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa.”

  (lataa PDF)

 • YTT Anssi Männistö; YTM Jenni Mäenpää

  Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos, Journalismin tutkimusyksikkö

  Kun kaikki videoivat kaikkea. Liikkuva kuva sanomalehden sivuilla.

  (tiivistelmä) (lataa PDF)

 • FT Hannele Seeck, Dosentti, HY Vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

  Kriisit ja työyhteisöt – kriisijohtaminen työyhteisöjen tukena

  Loppuraportti luettavissa verkosta: avaa linkki

 • YTT Pentti Raittila

  Tampereen yliopisto
  Journalismin tutkimusyksikkö

  Kauhajoen koulusurmat mediassa

  Tutkimus kuvaa Kauhajoella 23. syyskuuta 2008 tapahtuneiden koulusurmien käsittelyä suomalaisessa journalismissa. Tutkimus on jatkoa kesäkuussa 2008 ilmestyneelle Jokelan koulusurmat mediassa -tutkimushankkeelle. Tutkimusaineistona ovat keskeisten valtakunnallisten joukkoviestimien sekä Kauhajoen lähellä ilmestyvien lehtien sisällöt sekä yhteensä yli 50 journalistin haastattelut.

  Raportti kokonaisuudessaan (PDF)

 • Erikoistutkija Katja Valaskivi
  Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos

  Pokemonin perilliset -populaarikulttuuri Suomessa.

  Tutkimuksessa on kartoitettu japanilaisen populaarikulttuurin harrastuskenttää ja markkinoita Suomessa sekä näiden kytköksiä globaaliin ilmiöön. Tutkimusta varten on haastateltu harrastajia, kaupallisten tahojen edustajia ja asiantuntijoita Suomen lisäksi myös Japanissa.

  Tiivistelmä suomeksi (PDF)

  Tiiv istelmä englanniksi (PDF)

  Raportti kokonaisuudessaan (linkki)

 • Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos FT Jukka Jouhki

  Kolonialismin kaikuja

  Yasukuni, Japani ja Etelä-Korean kansallisen identiteetin rakentaminen
  korealaisessa uutismediassa

  (lataa PDF)

 • VTT: Viljakainen, Anna, Bäck, Asta & Lindqvist, Ulf  

  Media ja mainonta vuoteen 2013  

  (lataa PDF)  

 • YTM Pasi Kivioja
  Tampereen yliopisto,  Tiedotusopin laitos,
  Journalismin tutkimusyksikkö

  Iltapäivälehdet mediakentän ja yhteiskunnan muutoksessa

  (avaa PDF)

 • VTT Liina Puustinen, Itir Agdogan,

  Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC

  Viestintätutkimuksen nykytila Belgiassa

  (avaa tiivistelmä)

 • VTT Liina Puustinen, PhD Peter Thomas, VTT Mervi Pantti
  Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos, Viestinnän tutkimuskeskus CRC

  Viestintätutkimuksen nykytila Alankomaissa

  (avaa tiivistelmä)

 • Tutkimuksen johtaja Jaana Hujanen, tutkijat Ninni Lehtniemi ja Riikka Virranta, tutkimusapulaiset Marja Honkonen ja Johannes Munter

  Viestintä- ja mediatutkimuksen nykytila Isossa-Britanniassa

  (avaa tiivistelmä)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö
  Tutkimusjohtaja Pentti Raittila ja tutkijat Katja Johansson, Laura Juntunen, Laura Kangasluoma, Kari Koljonen, Ville Kumpu, Ilkka Pernu ja Jari Väliverronen

  Jokelan koulusurmat mediassa

  (avaa tiivistelmä)
  (avaa koko tutkimusraportti)

 • Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos
  Heikki Luostarinen, Reijo Kupiainen,
  Elina Noppari ja Niina Uusitalo

  Mä oon nyt online!
  Lasten mediaympäristö muutoksessa

  (avaa PDF)

 • Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos
  YTT Jorma Mäntylä ja yht.kand. Juha Karilainen

  Journalistietiikan kehitys Suomessa ja Euroopassa 1995 – 2007

  (avaa PDF)

 • Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimitus
  Lehtiryhmän työskentelystä (syksy 2008 – kevät 2008)

  (avaa raportti)
  (avaa toimintakertomus)

 • Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
  Projektijohtaja Nando Malmelin

  Lyhyt raportti Vastuullisen viestinnän tulevaisuus -tutkimushankkeen tuloksista Helsingin Sanomain Säätiölle

  (avaa PDF)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimuskeskus
  YTM Jenni Mäenpää

  Muokkausta ja manipulaatiota
  Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä

  (avaa PDF)

 • Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
  Projektipäällikkö, VTT Nando Malmelin,
  Professori Markku Wilenius

  Vastuullisen viestinnän tulevaisuus

  Tutkittiin media- ja viestintäalan yritysten ja instituutioiden liiketoimintaa. Selvitettiin mm., mikä on median ja viestinnän ammattilaisten vaikutus yhteiskunnallisten arvojen kehittymiseen ja kansalaisten arvojen muodostumiseen.

 • Hannu Pulkkinen
  Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos

  Uutisten arkkitehtuuri
  Sanomalehden ulkoasun rakenteiden järjestys ja jousto

  Väitöskirjatutkimus
  (avaa PDF)

 • Kimmo Mäkilä
  Jyväskylän yliopisto

  Tuhoa, tehoa ja tuhlausta

  Helsingin Sanomien ja New York Timesin ydinaseuutisoinnin tarkastelua diskurssianalyyttisestä näkökulmasta 1945-1998.

  Väitöskirjatutkimus
  (avaa PDF)

 • Toimittaja Ilkka Luukkonen
  Maaseudun Tulevaisuus

  Osallistuminen Innovaatiojournalismin koulutusohjelman (Injo) Kaliforniassa.
  Ohjelmaan kuului lyhyitä opintojaksoja Stanfordin yliopistossa
  sekä työskentelyä yhdysvaltalaisessa tiedotusvälineessä.

  (lataa PDF)

 • Helsingin yliopisto,
  Yleisen valtio-opin laitos
  Dosentti Juri Mykkänen

  Tiedostusvälineiden ylläpitämien vaalikoneiden merkitys

  Tutkimuksessa analysoitiin vaalikoneiden käyttötapoja
  ja selvitettiin niiden vaikutusta kansalaisten äänestyskäyttäytymiseen.

  (lataa PDF)

 • Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö,
  professori Heikki Luostarinen

  Maahanmuutto ja media

  Maahanmuutto ja media on keväällä 2007 Tampereen yliopiston Journalismin
  tutkimusyksikössä toteutettu esitutkimus, jossa valmisteltiin laajempaa tutkimushanketta.
  Myöhemmässä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia Suomen maahanmuuttajien mediakäyttöä sekä heidän ja suomalaisen valtaväestön mediasisältöjä koskevia tulkintoja.

  (lue tiivistelmä PDF-muodossa)
  (lue koko raportti PDF-muodossa) 

 • Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI OTT, VTM Sakari Huovinen

  Sananvapauden rajat ja uusi teknologia

  EU:n yhteissääntelyksi kutsuttu menetelmä pyrkii sääntelemään mm. sanoma- ja aikakauslehtien
  sähköisiä versioita, televisiotoimintaa ja internetin sisällön tuottajia. Tutkimuksessa selvitettiin
  yhteissääntelyn toimivuutta suomalaisessa oikeusjärjestyksessä ja – perinteessä.

  lataa PDF: Yhteissääntely ja itsesääntely – julkisen vallan tehtäviä muuttavat sääntelykeinot

  lataa PDF: Lapsille haitalliset sisällöt ja uudet sääntelymahdollisuudet
  lataa PDF: Luottamus uusien sääntelykeinojen edellytyksenä

 • Hanna Syrjälä
  Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö

  7 päivää -lehden ja iltapäivälehtien lööppien yhteiset aiheet

  Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon iltapäivälehtien loppuviikon lööpeissä oli vuosina
  2005 ja 2006 samoja aiheita kuin saman viikon 7 päivää -lehden kannessa. Tutkimuksessa selvitetään
  myös, mitä aihepiirejä 7 päivää -lehden kannet käsittelevät ja mitkä aihepiirit ovat yhteisiä sekä
  7 päivää -lehdelle että iltapäivälehdille.

  (lataa PDF)

 • Aira Saloniemi, Risto Suikkanen
  Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö

  Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta

  Pilottitutkimus, jossa on kartoitettu suomalaisen uutistarjonnan aihepiirejä, keskeisiä esiintyjiä, väkivaltaan ja seksuaalisuuteen liittyviä teemoja sekä jutuissa käytettyjä esitystapoja. Tavoitteena on vuosittain toistuva observointijärjestelmä, jonka avulla voidaan tehdä päätelmiä suomalaisen uutismedian kehitystrendeistä.

  (lataa PDF)

 • Journalistiikan professori Risto Kunelius
  Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos

  Sananvapaus uutisaiheena

  Sananvapaus uutisaiheena -projektin ensimmäinen tutkimusraportti kertoo, millä tavalla profeetta Muhammedin pilakuvien julkaisua arvioitiin 14 eri maan lehdistössä keväällä 2006. Eri maiden kirjoittelua valaisevat kuvaavat niitä vaihtelevia lainsäädännöllisiä, poliittisia ja kulttuurisia tilanteita, joissa kansainväliseksi paisunutta kiistakysymystä tulkittiin.

  Raportti nostaa esiin myös kansainvälistä kirjoittelua yhdistäviä ja kokoavia piirteitä. Tällaisia ovat muun muassa sananvapautta koskevan keskustelun rakenteet. Niiden puitteissa journalismi arvotti ja perusteli omaa toimintaansa ja pyrki suhteuttamaan toisiinsa yhtäältä sananvapauden universaalia arvoa ja toisaalta monikulttuurisen julkisen keskustelun vaatimuksia.

  Kansainvälisesti tarkastellen pilakuvakeskustelu myös asettui osaksi laajempaa keskustelua ”sivilisaatioiden törmäyksestä”. Raportti kuvaa journalismin ristiriitaista suhdetta tähän keskustelua jäsentävään ajatukseen. Yhtäältä pääkirjoitus- ja kommenttiaineisto näyttää suhtautuvan ajatukseen kulttuurien törmäyksestä perin kriittisesti. Toisaalta uutisaineiston perusteella voi kysyä, missä määrin journalistiset rutiinit ovat omiaan vahvistamaan käsitystä läntisen ja islamilaisen ”maailman” vastakkaisuudesta.

  Journalismin rooli kansainvälisen julkisen keskustelun virittäjänä tai foorumina näyttää siis hyvin ristiriitaiselta. Journalismin ja journalistien tapaa ymmärtää pilakuvakonflikti hallitsevat paikalliset olosuhteet. Tutkimuksessa nostetaan kuitenkin esiin myös heikkoja havaintoja ja tilanteita, joissa journalismin toiminnassa voi nähdä kansainvälisen julkisuuden virittämisen potentiaaleja. Tällaisia liittyy niin sananvapauskäsityksiin, kulttuurien törmäyksen kriittiseen arvioimiseen, kiistan toisen osapuolien arvostelun perusteisiin kuin joukkoviestinnän yleisöjen sijoittumiseen selkeistä kansallisista ja kulttuurisista rajoista riippumatta.

  Raportin johdantoluku on luettavissa PDF- muodossa.

  Tutkimuksen tuloksia on alustavasti esitelty ja arvioitu Journalismikritiikin vuosikirjan 2007 artikkeleissa Risto Kunelius: Anteeksi vaan Voltaire (lataa PDF) Anssi Männistö: Sananvastuun ja -vapauden paini (lataa PDF)) Janne Virkkunen: Sananvapaudesta ei tehdä kompromissia  (lataa PDF)

 • Hanna Syrjälä
  Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö

  Väkivalta lööppijulkisuudessa
  Ilta-Sanomien ja Iltalehden lööppien sisältämän väkivallan tutkiminen vuosilta 1984-2005. Määrällinen sisällönerittely ja laadullinen analyysi.
  (lataa PDF)

 • Pirkkalaiskirjailijat
  puheenjohtaja Timo Malmi

  Severi Nuormaan valittujen runojen Kotoisilta rannoilta taistelujen maininkeihin -teos sai Helsingin Sanomain Säätiöltä 3.000 euron apurahan painatus- ja tuotantokuluhin.

  (lataa PDF)