Stipendiapurahan saajalle

Tälle sivulle on koottu tärkeimpiä ohjeita toimittajastipendin vastaanottamisesta ja maksamisesta sekä apurahan saajan velvollisuuksista. Lisää tietoa löytyy myös usein kysytyistä kysymyksistä.

Otathan yhteyttä, mikäli et löydä etsimääsi tietoa, autamme mielellämme.

Tietoa myönnetystä apurahasta

Stipendin vastaanottaminen

Stipendin saajalta vaaditaan kirjallinen sitoumus apurahan käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Sitoumuksessa kysytään saajan tilinumeroa, kotiosoitetta ja sosiaaliturvatunnusta. Sitoumuksessa ilmoitetaan stipendin kokonaismäärä, maksuerät ja raportointivaatimukset. Allekirjoitettu sitoumus toimitetaan säätiön toimistoon.

Stipendin maksaminen

Apuraha maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä voidaan maksaa sovitun aikataulun mukaan sen jälkeen, kun allekirjoitettu sitoumus on toimitettu säätiölle. Ennen jatkoerien maksamista säätiölle tulee toimittaa kirjallinen raportti opintojen edistymisestä. Viimeinen erä apurahasta maksetaan vasta loppuraportoinnin jälkeen. Apurahan maksupäivä on aina kuukauden viides arkipäivä.

Raportointivelvollisuus

Lukuvuoden kestävissä stipendiaattiohjelmissa väliraportti toimitetaan opintojen puolivälissä. Toinen erä maksetaan, kun väliraportti on toimitettu säätiölle. Raportti on vapaamuotoinen selvitys opintojen edistymisestä.

Loppuraportti toimitetaan mahdollisimman pian opintojen päättymisen jälkeen. Mikäli loppuraportti on englanninkielinen, tulee samalla toimittaa myös suomenkielinen tiivistelmä, ja päinvastoin.

Sekä väli- että loppuraportti lähetetään sähköpostitse säätiön hallintokoordinaattorille. Loppuraportit julkaistaan säätiön verkkosivuilla.

Stipendin saajan eläkevakuutus

Toimittajastipendit poikkeavat muista henkilökohtaisista apurahoista siinä, etteivät ne lähtökohtaisesti kuulu MYEL-vakuuttamisen piiriin. Syynä tähän on se, ettei kyse ole varsinaisesta tieteen tekemisestä ja osassa stipendiaattiohjelmissa suoritettavat maisterin tutkinnot luetaan perusopintoihin. MYEL-vakuutusta ei siis lainkaan haeta Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta (MELA).

Apurahansaajan tulee kuitenkin olla yhteydessä KELAan lähtiessään ulkomaille. KELAlle riittää pelkkä ilmoitus, koska kyse on alle vuoden mittaisesta oleskelusta ulkomailla. Mikäli oleskelu kestää vuoden tai kauemmin, tulee sosiaaliturvaan kuulumista erikseen hakea. Ongelmatapauksissa MELA neuvoo ja opastaa.

Stipendin saajan verotus

Stipendin saajan tulee ilmoittaa Helsingin Sanomain Säätiöltä saamansa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa vuosittain verottajalle kaikki maksamansa henkilökohtaiset apurahat mukaan lukien lukukausimaksut, jotka säätiö on maksanut stipendiaatin puolesta. Stipendiaattiaikana syntyvistä kuluista kannattaa säästää kaikki kuitit varmuuden vuoksi verottajaa varten. Säätiölle ei tarvitse tehdä selvitystä apurahan käytöstä.

Stipendiblogi

Stipendin saaja sitoutuu kirjoittamaan stipendikautensa aikana säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa, Helsingin Sanomain Säätiön Stipendiblogiin. Poikkeuksina WPI-ohjelma, jonka aikana Stipendiblogiin kirjoitetaan kaksi kirjoitusta ja Columbian yliopiston tutkivan journalismin kesäkurssi, jonka aikana kukin osallistuja kirjoittaa yhden blogikirjoituksen sovitun aikataulun mukaan.

Stipendiblogissa kaikki kirjoittajat esitellään lyhyesti ja blogitekstit julkaistaan kuvan kera. Tätä varten säätiölle toimitetaan oma valokuva ja lyhyt esittely itsestä. Blogikirjoitukset lähetetään sähköpostitse säätiön hallintokoordinaattorille. Tekstin lisäksi on mahdollista julkaista myös valokuvia ja videota. Tutustu Stipendiblogiin