Stipendiapurahan saajalle

Tälle sivulle on koottu tärkeimpiä ohjeita stipendiapurahan vastaanottamisesta ja maksamisesta sekä stipendiapurahan saajan velvollisuuksista. Lisää tietoa löytyy myös usein kysytyistä kysymyksistä.

Otathan yhteyttä, mikäli et löydä etsimääsi tietoa, autamme mielellämme.

Tietoa myönnetystä stipendiapurahasta

Stipendiapurahan vastaanottaminen

Stipendiapurahan saajalta vaaditaan kirjallinen sitoumus stipendiapurahan käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Sitoumuksessa kysytään saajan tilinumeroa, kotiosoitetta ja sosiaaliturvatunnusta. Sitoumuksessa ilmoitetaan stipendiapurahan kokonaismäärä, maksuerät ja raportointivaatimukset. Allekirjoitettu sitoumus toimitetaan säätiön toimistoon.

Stipendiapurahan maksaminen

Stipendiapuraha maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä voidaan maksaa sovitun aikataulun mukaan sen jälkeen, kun allekirjoitettu sitoumus on toimitettu Säätiölle. Ennen jatkoerien maksamista säätiölle tulee toimittaa kirjallinen raportti opintojen edistymisestä. Viimeinen erä apurahasta maksetaan vasta loppuraportoinnin jälkeen. Apurahan maksupäivä on aina kuukauden viides arkipäivä.

Raportointivelvollisuus

Lukuvuoden kestävissä stipendiaattiohjelmissa väliraportti toimitetaan opintojen puolivälissä. Toinen erä maksetaan, kun väliraportti on toimitettu säätiölle. Raportti on vapaamuotoinen selvitys opintojen edistymisestä ja se toimitetaan liitetiedostona sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Loppuraportti toimitetaan mahdollisimman pian opintojen päättymisen jälkeen. Mikäli loppuraportti on englanninkielinen, tulee samalla toimittaa myös suomenkielinen tiivistelmä. Raportit toimitetaan liitetiedostoina sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Loppuraportit julkaistaan säätiön verkkosivuilla.

Stipendiapurahan saajan eläkevakuutus

Toimittajastipendit poikkeavat muista henkilökohtaisista apurahoista siinä, etteivät ne lähtökohtaisesti kuulu MYEL-vakuuttamisen piiriin. Syynä tähän on se, ettei kyse ole varsinaisesta tieteen tekemisestä ja osassa stipendiaattiohjelmissa suoritettavat maisterin tutkinnot luetaan perusopintoihin. MYEL-vakuutusta ei siis lainkaan haeta Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta (MELA).

Apurahansaajan tulee kuitenkin olla yhteydessä KELAan lähtiessään ulkomaille. KELAlle riittää pelkkä ilmoitus, koska kyse on alle vuoden mittaisesta oleskelusta ulkomailla. Mikäli oleskelu kestää vuoden tai kauemmin, tulee sosiaaliturvaan kuulumista erikseen hakea. Ongelmatapauksissa MELA neuvoo ja opastaa.

Stipendiapurahan saajan verotus

Stipendiapurahan saajan tulee ilmoittaa Helsingin Sanomain Säätiöltä saamansa stipendiapuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain kaikki luonnollisille henkilöille maksamansa apurahat, joihin myös stipendiapuraha kuuluu. Stipendiaattiaikana syntyvistä kuluista kannattaa säästää kaikki kuitit varmuuden vuoksi verottajaa varten. Säätiölle ei tarvitse tehdä selvitystä apurahan käytöstä.

Stipendiblogi

Stipendiapurahan saaja sitoutuu kirjoittamaan stipendikautensa aikana säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa, Helsingin Sanomain Säätiön Stipendiblogiin. Poikkeuksina WPI-ohjelma, jonka aikana Stipendiblogiin kirjoitetaan kaksi kirjoitusta ja Columbian yliopiston tutkivan journalismin kesäkurssi, jonka aikana kukin osallistuja kirjoittaa yhden blogikirjoituksen sovitun aikataulun mukaan.

Stipendiblogissa kaikki kirjoittajat esitellään lyhyesti ja blogitekstit julkaistaan kuvan kera. Tätä varten säätiölle toimitetaan oma valokuva ja lyhyt esittely itsestä. Blogikirjoitukset lähetetään sähköpostitse säätiön sihteerille. Tekstin lisäksi on mahdollista julkaista myös valokuvia ja videota. Tutustu Stipendiblogiin