Tietoa säätiöstä

Helsingin Sanomain Säätiö on yksityinen, yleishyödyllinen säätiö, joka tukee viestintään ja viestintäteollisuuteen sekä sananvapauden edistämiseen liittyvää tutkimusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja viestintäalan tutkimukseen ja koulutukseen ja ylläpitää Päivälehden arkistoa ja Päivälehden museota.

Ladattavat tiedostot
Hallitus
 • Antero Mukka (hallituksen puheenjohtaja)

  Antero Mukka (s. 1967) valittiin hallituksen puheenjohtajaksi keväällä 2020. Sitä ennen hän toimi vuoden hallituksen jäsenenä. Mukka on Helsingin Sanomien päätoimittaja. Antero Mukka kirjoitti ylioppilaaksi Pellon lukiosta vuonna 1986. Hän on yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Hän toimi 1991–1993 Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. Vuodesta 2015 hän on toiminut Toimittaja Onni V. Tuiskun säätiön hallituksen puheenjohtajana. Mukka on ollut vuodesta 2019 Suomen tietotoimiston (Stt) hallituksen varajäsen.

  Mukka aloitti toimittajanuransa maakuntalehtien Pohjolan Sanomien ja Kalevan kesätoimittajana vuosina 1989–1993. Helsingin Sanomissa hän työskenteli ensimmäisen kerran vuonna 1994 ja yhtäjaksoisesti hän ollut ollut lehden palveluksessa vuodesta 1995. Ennen nimitystään päätoimittajaksi hän on työskennellyt lehden toimittajana, uutispäällikkönä ja esimiehenä HS:n kotimaan toimituksessa sekä vuosina 2007–2014 lehden toimituspäällikkönä. Päätoimittaja Mukasta tuli vuonna 2014.

 • Pirjo Hiidenmaa (hallituksen 1. varapuheenjohtaja)

  Pirjo Hiidenmaa (s. 1959) valittiin hallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi keväällä 2020 ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi keväällä 2021. Hallituksen jäseneksi hänet valittiin vuonna 2018. Sitä ennen hän toimi vuoden hallituksen toisena varajäsenenä. Hiidenmaa on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani.

  Pirjo Hiidenmaan on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1986 pääaineena suomen kieli ja väitellyt tohtoriksi vuonna 1995.  Hänet nimitettiin vuonna 1997 Helsingin kauppakorkeakoulun soveltavan kielentutkimuksen dosentiksi ja vuonna 1998 Helsingin yliopiston suomen kielen dosentiksi.

  Hiidenmaa työskenteli vuosina 1981–1985 ja 1986–1987 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Kotus) tutkimusapulaisena ja tutkijana. Vuosina 1985–1986 hän oli Suomen Lääkärilehden toimittaja ja 1987–1993 Suomen Pankin kielenhuoltaja. Vuosina 1993–2006 Hiidenmaa oli Kotuksen tutkija ja kielenhuolto-osaston eli Kielitoimiston johtaja.

  Vuosina 2006–2011 Hiidenmaa johti Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikköä. Joulukuussa 2011 hän siirtyi Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston johtajaksi ja syksyllä 2013 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian johtajaksi.

  Hiidenmaan keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet tietokirjallisuus, tiedeviestintä, tietokirjojen asema tiedonkulussa, tekstin- ja diskurssintutkimus sekä tekstien merkitys ja kontekstin analyysi.

 • Pekka Aula (hallituksen 2. varapuheenjohtaja)

  Pekka Aula (s. 1967) valittiin hallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi keväällä 2021. Sitä ennen hän oli ollut vuoden hallituksen varajäsenenä. Aula on Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri. Aiemmin hän on toiminut viestinnän professorina Helsingin yliopistossa ja innovaatioviestinnän professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Aula väitteli tohtoriksi viestinnästä vuonna 1999 Helsingin yliopiston valtiokuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän on Helsingin ja Jyväskylän yliopiston dosentti.

  Pekka Aulalla on laaja kokemus organisaatioviestinnän ja -maineen, digitaalisen viestinnän ja median erityisaloilta. Aulan keskeinen tutkimus liittyy erityyppisten organisaatioiden viestintään sekä maineen sosiaalisiin ja emotionaalisiin näkökohtiin. Tutkimukset käsittelevät digitaalista julkisuutta, kuten sosiaalista mediaa, kommunikatiivisena maineen dynamiikan kontekstina.

  Aula on julkaissut laajasti sekä tieteellisissä että ammatillisissa lehdissä. Hänen viimeisimmät kirjansa ovat Routledgen kustantama Strategic Reputation Management: Towards a Company of Good ja Springerin kustantama The Reputable Firm: How Digitalization of Communication Is Revolutionizing Reputation Management. Aula on tehnyt kansainvälistä tutkimusta Alankomaissa Amsterdamin yliopistossa sekä Yhdysvalloissa Etelä-Kalifornian (University of South California) ja Stanfordin yliopistossa.

  Pekka Aulalla on useita hallinnollisia ja luottamustehtäviä. Aula on esimerkiksi International Science Council (ISC) Outreach and Engagement -komitean jäsen. Aiemmin hän on toiminut muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön Team Finland Knowledge -verkoston ohjausryhmän jäsenenä sekä Helsingin Sanomain Säätiön tieteellisen toimikunnan jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineen vastuuprofessorina sekä neuvonantajana niin julkisen kuin yksityisen sektorin organisaatioissa.

 • Laura Saarikoski

  Laura Saarikoski (s. 1974) on toiminut säätiön hallituksessa vuodesta 2014.  Saarikoski on toimituspäällikkö Helsingin Sanomissa.

  Koulutukseltaan Saarikoski on yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Hän on myös opiskellut Yhdysvaltain politiikkaa George Washington Universityssä Yhdysvalloissa vuosina 1998–2000. Vuosina 2011–2012 Saarikoski oli Helsingin Sanomain Säätiön toimittajastipendiaattina Oxfordin yliopiston yhteydessä sijaitsevassa Reuters Institute for the Study of Journalism -instituutissa.

  Saarikoski aloitti työskentelynsä Helsingin Sanomissa vuonna 1995.  Saarikoski on työskennellyt myös lehden politiikan toimittajana, Sunnuntai-osaston esimiehenä, Feature-toimituksen esimiehenä ja Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajana.

  Vuonna 2017 Saarikoski valittiin Bonnierin Vuoden toimittajaksi Yhdysvaltain vaaliraportoinnin ansiosta. Hän myös kirjoitti yhdessä miehensä, toimittaja Saska Saarikosken, kanssa kirjan Trump – mies kuin Amerikka.

 • Anu Koivunen

  Anu Koivunen (s. 1967) valittiin hallituksen jäseneksi keväällä 2020. Sitä ennen hän toimi kaksi vuotta hallituksen varajäsenenä. Koivunen toimii elokuvatutkimuksen professorina Tukholman yliopistossa. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 1992 pääaineenaan elokuva- ja televisiotiede ja väitellyt tohtoriksi mediatutkimuksen alalta vuonna 2003. Hänet nimitettiin vuonna 2004 sekä Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotieteen ja sukupuolentutkimuksen dosentiksi että Tampereen yliopiston mediakulttuurin dosentiksi.

  Koivunen on työskennellyt Tukholman yliopistossa vuodesta 2005, jolloin hänet nimitettiin elokuvatutkimuksen lehtoriksi ja vuonna 2012 saman aineen professoriksi. Lukuvuonna 2006–2007 hän oli virkavapaalla toimiessaan mediakulttuurin professorina Tampereen yliopistossa. Vuosina 2015–2017 Koivunen työskenteli vanhempana tutkijana Helsingin yliopistossa Demokratian voimavirrat: Kansanvallan kontekstit ja ominaispiirteet Suomessa ja Ruotsissa vuosina 1890-2020 -hankkeessa (Jane ja Aatos Erkon säätiö).

  Koivunen on tutkinut suomalaisen elokuvan ja television historiaa, sukupuolen ja vallan kysymyksiä mediassa, uutta kotimaista dokumenttielokuvaa, ruotsinsuomalaisuuden kertomuksia, medioituja tunnekulttuureita ja kulttuurisen muistin tuottamista sekä kansallisen julkisuuden kysymyksiä.

 • Teemu Luukka (1. varajäsen)

  Teemu Luukka (s. 1960) on toiminut hallituksen varajäsenenä vuodesta 2014. Luukka työskentelee Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimituksen toimittajana, seuranta-alueina työmarkkinat, metsäteollisuus ja media.

  Helsingin Sanomiin Luukka tuli vuonna 1988. Hän on toiminut uutispäällikkönä ja toimittajana taloustoimituksessa sekä toimittajana politiikan toimituksessa, kulttuuritoimituksessa ja sunnuntaitoimituksessa. Lehden ravintolakriitikkona hän on ollut vuodesta 2003. Vuodet 1985–1986 Luukka työskenteli New Yorkissa New Yorkin Uutisten toimittajana ja freelance-toimittajana.

  Teemu Luukka on opiskellut Helsingin yliopistossa kirjallisuutta ja tiedotusoppia ja suorittanut New York Universityssä useita kursseja taloudesta ja kansainvälisestä politiikasta.

  Teemu Luukka on Sanoman Henkilöstörahaston hallituksen jäsen. Vuosina 2009–2015 hän toimi rahaston hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi Luukka on Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen johtokunnan jäsen.

 • Matti Kalliokoski (2. varajäsen)

  Matti Kalliokoski (s. 1970) valittiin hallituksen 2. varajäseneksi keväällä 2021. Hän työskentelee Suomen Kuvalehden, Kanavan ja Parnasson vastaavana päätoimittajana.

  Kalliokoski valmistui Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulusta vuonna 1990. Valtiotieteiden maisterin tutkinnon hän suoritti Helsingin yliopistossa vuonna 1998.

  Toimittajana Kalliokoski on työskennellyt päätoimittajan sijaisena Keskipohjanmaassa, vastaavana päätoimittajana Ilkassa sekä pääkirjoitustoimituksen esimiehenä Helsingin Sanomissa.

  Hän on myös työskennellyt mm. Ulkopoliittisessa instituutissa, Nokia Telecommunicationsissa sekä tasavallan presidentin kansliassa.

  Kalliokoski on Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvoston jäsen sekä Keskipohjanmaa-säätiön hallituksen jäsen.

Muu hallinto

Työvaliokunta

Työvaliokuntaan kuuluvat Antero Mukka (pj), Pirjo Hiidenmaa (1. vpj), Pekka Aula (2. vpj) ja Ulla Koski.

Talousvaliokunta

Talousvaliokunnan puheenjohtajana toimii Nils Ittonen ja jäseninä ovat Antero Mukka, Pekka Aula, Teemu Luukka ja Ulla Koski.

Tieteellinen toimikunta

Tieteellisen toimikunnan jäsenet ovat professori Terhi Rantanen London School of Economicsista, professori Ike Picone Vrije Universiteit Brusselista ja emeritusprofessori Hannu Nieminen Helsingin yliopistosta.

Säätiön edustajina toimikunnassa ovat professori Pirjo Hiidenmaa (puheenjohtaja) ja yliasiamies Ulla Koski.

Asiamiehet

Säätiön yliasiamiehenä toimii Ulla Koski. Asiamiehenä sekä Päivälehden arkiston ja Päivälehden museon johtajana toimii Saila Linnahalme.

Historia

Historia

Helsingin Sanomain Säätiö syntyi joulukuussa 2005, kun Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiön ja Päivälehden arkistosäätiön hallitukset päättivät yhdistää säätiöt.

Sanoma Osakeyhtiön ja Lehtikuva Oy:n hallitukset perustivat Päivälehden arkistosäätiön 1984 ja Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiön vuotta myöhemmin 1985.

Päivälehden arkistosäätiön tehtävänä oli koota ja säilyttää Sanoma Osakeyhtiön (nykyisen Sanoma Oyj:n), sen edeltäjien ja perustajien toimintaan liittyvät asiakirja- ja valokuva-aineistot.

Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiön tehtävänä oli tukea korkeatasoista tutkimustoimintaa ja edistää sananvapauden toteutumista ja sen historian tutkimusta. Lisäksi se tuki kansanvalistus- ja kulttuuritoimintaa.

Vuosina 1990–2005 Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiö jakoi apurahoja ja antoi lahjoituksia yhteensä 9 300 000 euroa. Apurahan saajia oli 589. Viime vuosina apurahat myönnettiin ulkomailla tehtävää väitöskirjatutkimusta ja väitöskirjan jälkeistä tutkimusta varten.

Jäsenyydet

Jäsenyydet

Helsingin Sanomain Säätiö on jäsenenä Säätiöt ja rahastot ry:ssä, Helsingin kauppakamarissa ja European Foundation Centressä (EFC).

Päivälehden arkisto on jäsenenä Liikearkistoyhdistyksessä.

Päivälehden museo on jäsenenä Museoliitossa, Trafiikki-museot ry:ssä ja Design Destrict Helsingissä.

Muuta tietoa

Tilintarkastajat

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Valtteri Helenius.

 

 

Y-tunnus

Helsingin Sanomain Säätiö sr. 2066823-5.

Laskutusosoite

Ensijaisesti laskut pyydetään lähettämään sähköisesti.

Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus) 003720668235, välittäjänä Basware Oyj.

Laskutusohje