Evaluaatioraportti

Evaluaatioraportti


GRAFIIKKA 1/3

Tyypillisen hankkeen koko on 60 000 – 195 000 euroa.


GRAFIIKKA 2/3

Säätiö on mahdollistanut ajankohtaisen tutkimuksen tekemisen myös ulkomailla.


GRAFIIKKA 3/3

Erityisesti apurahojen myönnöt, kiinnostavat tutkimukset, toimittaja-stipendit ja Uutisraivaaja-kilpailu pääsevät esiin mediassa.