Apurahan saajalle

Tälle sivulle on koottu tärkeimpiä ohjeita tutkimusapurahan vastaanottamisesta ja maksamisesta sekä apurahan saajan velvollisuuksista. Lisää tietoa löytyy myös usein kysytyistä kysymyksistä.

Otathan yhteyttä, mikäli et löydä etsimääsi tietoa, autamme mielellämme.

Tietoa myönnetystä apurahasta

Päätökset apurahoista

Päätöksistä ilmoitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Tiedot myönnetyistä apurahoista julkaistaan lisäksi säätiön verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa. Säätiö ei perustele antamiaan apurahapäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä.

Apuraha yliopistoille ja tutkimuslaitoksille

Ennen apurahan maksamista säätiö tarvitsee yliopiston rehtorin / laitoksen johtajan päätöksen apurahan vastaanottamisesta ja käyttämisestä apurahahakemuksessa ilmoitetulla tavalla. Lisäksi säätiölle tulee toimittaa tiedotussuunnitelma, josta käy ilmi, miten tutkimushankkeen tulokset julkistetaan ja miten niistä tiedotetaan medialle. Tiedotussuunnitelma toimitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta yhdessä apurahan maksusuunnitelman kanssa.

Mikäli kyseessä on pidempi kuin yksivuotinen apuraha, apuraha maksetaan vuosittain. Ennen jatkoerien maksamista säätiölle tulee toimittaa kirjallinen raportti tutkimuksen edistymisestä. Apurahoja maksetaan kerran kuukaudessa. Maksupäivä on kunkin kuukauden viides arkipäivä.

Henkilökohtainen apuraha

Henkilökohtainen apuraha maksetaan apurahan saajan ilmoittamalle tilille. Mikäli kyseessä on pidempi kuin yksivuotinen apuraha, apuraha maksetaan vuosittain. Ennen jatkoerien maksamista säätiölle tulee toimittaa kirjallinen raportti tutkimuksen edistymisestä. Säätiö maksaa apurahoja kerran kuukaudessa. Apurahan maksupäivä on kunkin kuukauden viides arkipäivä.

Raportointi

Helsingin Sanomain Säätiö seuraa aktiivisesti rahoittamiensa tutkimusten etenemistä, vaikuttavuutta ja apurahan käyttöä. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja tai henkilökohtaisen apurahan saaja vastaa raportoinnista ja siitä, että säätiön myöntämä rahoitus käytetään apuraha-anomuksessa ilmoitetulla tavalla.

Helsingin Sanomain Säätiölle tulee toimittaa sähköisen apurahajärjestelmän kautta seuraavat raportit:  raportti tutkimuksen edistymisestä 31.1. mennessä (useampivuotinen hanke), varainkäyttö- ja henkilövuositiedot 31.1. mennessä ja loppuraportti suomen ja englannin kielellä kuuden kuukauden sisällä apurahakauden päättymisestä. Loppuraportit julkaistaan säätiön nettisivuilla. Säätiö haluaa yhdenmukaistaa loppuraportteja ja kaikissa loppuraportit tulisi kirjoittaa oheisen raporttimallin mukaan.

Loppuraporttimalli (pdf)

Säätiölle tulee lisäksi raportoida välittömästi, mikäli rahoitettavan tutkimushankkeen aikana tutkimuksen aikataulussa, tutkimusryhmän kokoonpanossa tai muissa vastaavissa tutkimukseen liittyvissä asioissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Säätiöllä on mahdollisuus pyytää apurahan saajilta haluamiaan lisäselvityksiä.

Maksuaikataulu ja tiedotussuunnitelma

Apurahapäätöksen saannin jälkeen, tutkimushankkeen johtaja tekee maksusuunnitelman sähköiseen apurahajärjestelmään. Apuraha maksetaan suunnitelman mukaisesti. Mikäli kyse on useampivuotisesta hankkeesta, säätiölle on toimitettava väliraportti hankkeen edistymisestä ennen seuraavan erän maksamista. Maksuaikataulun yhteyteen liitetään myös tutkimushankkeen tiedotussuunnitelma.

Vakuutukset

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) hoitaa apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuuttamisen, jonka piiriin apurahansaajat ovat kuuluneet vuoden 2009 alusta. Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen ottamaan itselleen vakuutuksen, jos hän työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Työskentelyyn tarkoitetun apurahan on oltava vuosityötuloksi muunnettuna noin 3 700 euroa (vuoden 2013 taso) tai suurempi.

Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn aloittamisesta. Vakuutus voi alkaa aikaisintaan myönteisen apurahapäätöksen saamisen jälkeen. Lisätietoa MELAn sivuilta

Verotus

Apurahansaajan tulee ilmoittaa Helsingin Sanomain Säätiöltä saamansa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain luonnollisille henkilöille maksamansa apurahat. Lisää verotukseen liittyviä ohjeita löytyy Säätiöt ja rahastot ry:n sivuilta.

Apurahan maksun keskeytys ja palautus

Mikäli sovittua tutkimusraporttia ei määräaikaan mennessä toimiteta tai säätiö katsoo raportin perusteella tutkimuksen etenevän epätyydyttävästi, säätiöllä on mahdollisuus keskeyttää apurahan maksaminen. Rahoitus voidaan keskeyttää myös siinä tapauksessa, että apurahan saaja käyttää rahoitusta rahoituspäätöksen vastaisesti tai on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tutkimushankkeen aikana tapahtuneista oleellisista muutoksista. Jos tutkimuksen suorittaminen jostain syystä keskeytyy, säätiöllä on oikeus periä jo maksetusta apurahasta takaisin se osa, jonka kohtuudella voi katsoa jääneen käyttämättä.