Merkki

Median museo ja arkisto Merkki on kaikille avoin tila käsitellä ja tutkia viestinnän ilmiöitä. Arkistoomme on tallennettu suomalaista mediahistoriaa yli sadan vuoden ajalta sekä tutkimuksen tueksi että yhteiseksi iloksi. Merkki tarjoaa välineitä ymmärtää viestien maailmaa. Lisäämme ihmisten ymmärrystä toisiaan kohtaan ja herättelemme viestimään omia ajatuksia vastuullisesti.

Merkki on muuttuvan median tulkki ja tallentaja, joka esittelee uutishistoriaa ja tuoreinta tietoa median ilmiöistä ja kutsuu ihmiset mukaan. Uusi nimi yhdistää vahvasti museon ja arkiston yhteisen tehtävän: tuoda muuttuvan median ymmärrys osaksi ihmisten elämää.

Merkki järjestää viestinnän aiheisiin liittyviä näyttelyitä ja tapahtumia ja tuo viestintäalan tutkimusten uusimmat tulokset kaikkien kiinnostuneiden ulottuville.

Museokokoelmaan tallennetaan erityisesti sanomalehden valmistamiseen ja journalistiseen työhön liittyvää esineistöä.

Arkiston päätehtävä on Helsingin Sanomia julkaisevan Sanoma-konsernin ja sen edeltäjien historian tallentaminen ja aineiston saattaminen tutkijoiden käyttöön.

Ovemme ovat auki kaikille median historiasta ja viestinnän ilmiöistä kiinnostuneille.

www.merkkiin.fi