Toimittajastipendin hakeminen

Toimittajastipendejä haetaan saman sähköisen apurahajärjestelmän kautta kuten tutkimusapurahojakin. Lisää tietoa löydät myös usein kysytyistä kysymyksistä.

Otathan yhteyttä, mikäli et löydä etsimääsi tietoa, autamme mielellämme.

Hakeminen ja valinta

Hakulomake

Toimittajastipendiä haetaan sähköisellä apurahalomakkeella. Hakuaika on pääosin syksyisin. Hakuajasta ilmoitetaan säätiön sivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja lehti-ilmoituksin.

Stipendit myönnetään jatko-opintoihin Britanniassa (Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford), Saksassa (Freie Universität Berlin, Europäische Journalisten Fellowships), Tanskassa (Constructive Institute, Aarhus University) ja Yhdysvalloissa (USC Annenberg School for Communication & Journalism, Los Angeles; Columbia University Graduate School of Journalism, M.S. in Data Journalism, New York; World Press Institute Fellowship Program for Journalists; Columbia University, Summer Investigative Reporting Course, New York; Craig Newmark Graduate School of Journalism, City University of New York).

Hakulomakkeella valitaan ensin, että kyseessä on toimittajastipendihaku. Hakulomake on auki ainoastaan hakuaikana. Perustietojen jälkeen kysytään stipendiaattiohjelmaa, johon halutaan hakea. On myös mahdollista antaa toissijainen stipendiaattiohjelma, josta on kiinnostunut. Perustietolomakkeen lisäksi on hakemukseen liitettävä  vapaamuotoinen hakemus ja CV. Tarkemmat pääsyvaatimukset löytyvät toimittajastipendiohjelmien esittelyistä.

Hakemukset ja liitteet tehdään englanniksi. Berliinin stipendiohjelmaan voi hakea myös saksaksi.

Valintakriteerit

Stipendit on tarkoitettu vähintään viisi vuotta ammatissa toimineille ja uransa keskivaiheella oleville toimittajille. Stipendiä voivat hakea kaikkien suomalaisten mediatalojen toimittajat ympäri Suomea. Haku on avoin myös freelance-toimittajille.

Akateeminen tutkinto vaaditaan Fudaniin, USC Annenberg School for Communication and Journalismin ja Columbian yliopiston järjestämiin jatkokoulutusohjelmiin.

Kaikkiin ohjelmiin vaaditaan hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Berliinissä, jossa yliopiston opetuskielenä on saksa, vaaditaan lisäksi riittävää saksan kielen taitoa. Aarhusin yliopiston koulutusohjelmassa opetus on englanniksi.

Muita valintakriteereitä ovat mm. hyvä ja selkeä hakemus, hakijan motivaatio ja innostus opiskeluun. Stipendejä pyritään myöntämään mahdollisuuksien mukaan eri medioista ja eri puolelta Suomea tuleville toimittajille.

Valinta

Valintakokous pidetään mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen. Valintalautakunta, johon kuuluu yksi säätiön edustaja ja kaksi ulkopuolista henkilöä, tekee oman suosituslistansa parhaista hakijoista. Jatkoon suositeltavista hakijoista Oxfordiin ja WPI:hin hakevia lisäksi haastatellaan ja Yhdysvaltoihin hakevat osallistuvat yliopistojen pääsykokeisiin. Yhdysvaltalaisten yliopistojen pääsykoevaatimuksiin kuuluu myös ennakkoon suoritettava kielikoe.

Vastaanottavat yliopistot tekevät lopullisen valinnan omien kriteeriensä mukaan. Valitut toimittajastipendiaatit julkaistaan säätiön verkkosivuilla vasta, kun tieto valinnasta on virallinen.