Toimittajastipendin hakeminen

Toimittajastipendejä haetaan saman sähköisen apurahajärjestelmän kautta kuten tutkimusapurahojakin. Lisää tietoa löydät myös usein kysytyistä kysymyksistä.

Otathan yhteyttä, mikäli et löydä etsimääsi tietoa, autamme mielellämme.

Hakeminen ja valinta

Hakulomake

Toimittajastipendiapurahaa haetaan sähköisellä apurahalomakkeella. Lomake on auki ainoastaan hakuajan aikana. Hakuaika on syksyisin. Hakuaika vaihtelee vuosittain. Hakuajasta ilmoitetaan säätiön sivuilla sekä lehti-ilmoituksin.

Hakuaika lukuvuoden 2019-2020 ohjelmiin on päättynyt 14.10.2018.

Hakulomakkeella valitaan ensin, että kyseessä on toimittajastipendihaku. Hakulomake on auki ainoastaan hakuaikana. Perustietojen jälkeen kysytään stipendiaattiohjelmaa, johon halutaan hakea. On myös mahdollista antaa toissijainen stipendiaattiohjelma, josta on kiinnostunut. Perustietolomakkeen lisäksi on hakemukseen liitettävä  vapaamuotoinen hakemus ja CV. Tarkemmat pääsyvaatimukset löytyvät toimittajastipendiohjelmien esittelyistä.

Hakemukset ja liitteet tulee olla joko suomen- tai englanninkielisiä.

Valintakriteerit

Stipendiapurahat on tarkoitettu vähintään viisi vuotta ammatissa toimineille ja uraansa keskivälillä oleville toimittajille. Stipendiapurahaa voi hakea kaikkien suomalaisten mediatalojen toimittajat ympäri Suomea. Haku on avoin myös freelance-toimittajille.

Akateeminen tutkinto vaaditaan Fudaniin, USC Annenberg School for Communication and Journalismin ja Columbia University M.S. in Data Journalismin järjestämiin jatkokoulutusohjelmiin.

Kaikkiin ohjelmiin vaaditaan hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Berliinissä, jossa yliopiston opetuskielenä on saksa, vaaditaan lisäksi riittävää saksan kielen taitoa. Aarhusin yliopiston koulutusohjelmassa opetus on englanniksi.

Muita valintakriteereitä ovat mm. hyvä ja selkeä hakemus, hakijan motivaatio ja innostus opiskeluun. Stipendejä pyritään myöntämään mahdollisuuksien mukaan eri medioista ja eri puolelta Suomea tuleville toimittajille.

Valinta

Valintakokous pidetään mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen. Valintalautakunta, johon kuuluu yksi säätiön edustaja ja kaksi ulkopuolista henkilöä, tekee oman suosituslistansa parhaimmista hakijoista. Jatkoon suositeltavista hakijoista Oxfordiin hakevia lisäksi haastatellaan ja Yhdysvaltoihin hakevat osallistuvat yliopistojen pääsykokeisiin. Yhdysvaltalaisten yliopistojen pääsykoevaatimuksiin kuuluu myös ennakkoon suoritettava kielikoe.

Vastaanottavat yliopistot tekevät lopullisen valinnan omien kriteeriensä mukaan. Valitut toimittajastipendiaatit julkaistaan säätiön verkkosivuilla vasta, kun tieto valinnasta on virallinen.