Laatujournalismin ja
sananvapauden
puolesta.

Helsingin Sanomain Säätiö tukee viestintään ja viestintäteollisuuteen sekä sananvapauden edistämiseen liittyvää tutkimusta. Lisäksi säätiö tukee toimittajien ja viestinnän alan post doc -tutkijoiden ja professoreiden kansainvälistymistä.

22
44

milj. apurahoina

236
388

myönnettyä apurahaa

5
156

toimittajastipendiaattia

Uutisraivaaja-rahoitus viidelle hankkeelle

Voittaneet hankkeet saivat kukin 30 000 euron rahoituksen.
Lue lisää

Vuosikertomus 2020 on julkaistu

Säätiön 15. toimintavuotta vietettiin pandemian varjossa.
Lue lisää

Miten media toimii, kun hätä on suuri?

Tutkijoilta pyydetään kriisiajan viestintään ja journalismiin liittyviä hakemuksia.
Lue lisää

Hae apurahaa

Helsingin Sanomain Säätiön apurahoja voi hakea ympäri vuoden.
Voit hakea apurahaa sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

HAKEMUKSEEN