Myönnetyt apurahat

Hallituksen vuosikokouksessa 21.3.2018 myönnettiin kolme apurahaa yhteisummaltaan 365 487 euroa.

Hallituksen kokouksessa 21.3.2018 myönnetyt apurahat

Apuraha 300 000 €

Aihe
Helsingin Sanomain Säätiön innovaatiokilpailu Uutisraivaaja

Myönnetty apuraha
300 000 €

Kilpailun tavoitteena on löytää tiedonvälitykseen ja journalismiin uusia toimintatapoja ja menestyviä liiketoimintamalleja. Kilpailu järjestetään nyt viidennen kerran.

Apuraha 45 487 €

Saaja
Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Tat Mikko Villi

Aihe
Incidental Media Consumption – A Comparative Study of How Consumers Access Media Content in Social Media

Myönnetty apuraha
45 487 €

Tutkimushankkeessa vertaillaan median kulutuksen käytäntöjä viidessä maassa: Argentiina, Israel, Japani, Suomi ja USA. Mielenkiinto hankkeessa kohdistuu erityisesti satunnaiseen median kulutukseen (incidental media consumption) sosiaalisessa mediassa ja sen tarkasteluun viidessä kulttuurisesti ja maantieteellisesti erilaisessa kontekstissa. Määrällistä ja laadullista aineistoa kerätään hankkeessa tutkimushaastatteluiden ja kyselyiden avulla.

Apuraha 20 000 €

Saaja
Kaskas Media

Aihe
Skolar Award 2018

Myönnetty apuraha
20 000 €

Skolar Award on hanke, jonka tukee nuoren tutkijan merkittävää, uudenlaista ja rohkeaa tutkimusideaa ja kannustaa nuoria tutkijoita ympäri maailman viestimään tutkimuksestaan. Lisäksi sen tarkoitus on auttaa laajaa yleisöä ymmärtämään, mitä tutkijan työ konkreettisesti tarkoittaa ja miksi tieteellä on niin suuri merkitys. Skolar Award nostaa pohjoismaista tiedettä ja tiedeviestintäosaamista valokeilaan ja se huipentuu Slush startup-konferenssissa 4.–5.12.2018.

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat

2017 (pdf)
2016
(pdf)
2015 (pdf)
2014 (pdf)

2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)
2010 (pdf)

2009 (pdf)
2008 (pdf)
2007 (pdf)
2006 (pdf)