Myönnetyt apurahat

Hallituksen kokouksessa 26.9.2019 myönnettiin neljä apurahaa yhteissummaltaan 470 000 euroa. Tällä sivulla on listattu kaikki Helsingin Sanomain Säätiön myöntämät apurahat.

Hallituksen kokouksessa 26.9.2019 myönnetyt apurahat

Hallituksen vuosikokouksessa 28.3.2019 myönnetyt apurahat

Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos ja psykologian laitos sekä Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus. Hanketta johtaa professori Mikko Villi.

Vaasan yliopisto, Innolab, VTT Mari K. Niemi

Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti, FTMariëlle Wijermars

Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos ja Helsingin Sanomien Musta laatikko -tuotantoryhmä

World Press Institute Fellowship (WPI)

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, professori Juha Herkman

Tampereen yliopisto, Comet-tutkimuskeskus, YTM Elina Noppari

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat

2018 (pdf)

2017 (pdf)
2016
(pdf)
2015 (pdf)
2014 (pdf)

2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)
2010 (pdf)

2009 (pdf)
2008 (pdf)
2007 (pdf)
2006 (pdf)