Myönnetyt apurahat

Hallituksen vuosikokouksessa 28.3.2019 myönnettiin viisi apurahaa yhteissummaltaan 446 800 euroa.

Vuonna 2018 käynnistettiin suunnattu haku MEDIA 2030. Haun toisessa vaiheessa valittiin lopulta viisi hanketta hakemaan apurahaa.
Apuraha myönnettiin kolmelle hankkeelle yhteensä 520 000 euroa.

Hallituksen vuosikokouksessa 28.3.2019 myönnetyt apurahat

Apuraha 130 000 €

Saaja
Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti, FT Mariëlle Wijermars

Aihe
Kestävää journalismia algoritmiseen tulevaisuuteen

Myönnetty apuraha
130 000

Hanke selvittää, miten suunta kohti data- ja algoritmivetoista todellisuutta vaikuttaa journalistisiin käytänteisiin ja median tehokkuuteen. Venäjän hybridimediasta saatu näyttö auttaa ymmärtämään datavetoisen journalismin haasteita. Demokraattisten ja epädemokraattisten kontekstien vertailu mahdollistaa yleispätevän arvioinnin niistä vaikutuksista, joita uutismedian dataistumisella on niin julkiseen keskusteluun, journalistisiin kulttuureihin, poliittisiin järjestelmiin kuin talouteen.

Apuraha 112 500 €

Saaja
World Press Institute Fellowship (WPI)

Aihe
World Press Institute Fellowship Fellowship

Myönnetty apuraha
112 500 €

Fellowship-ohjelma uransa keskivälillä oleville toimittajille. Jatkohakemus vuosille 2020-2022.

Apuraha 87 600 €

Saaja
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Professori Juha Herkman

Aihe
Talousviisaat julkisuuden vaikuttajina – Economic experts in the public sphere

Myönnetty apuraha
87 600 €

Hankkeessa ”Talousviisaat julkisuuden vaikuttajina” tarkastellaan suomalaisten politiikan- ja taloustoimittajien näkemyksiä talouspoliittisesta asiantuntijatiedosta. Hanke selvittää laajan kyselytutkimuksen ja teemahaastattelujen avulla, miten journalistit arvioivat talouspolitiikan erilaisten toimijoiden, kuten puolueiden, työmarkkinajärjestöjen tai valtiovarainministeriön, talouspoliittisten puheenvuorojen painoarvoa ja
uskottavuutta.

Apuraha 86 700 €

Saaja
Tampereen yliopisto, Comet tutkimuskeskus, YTM Elina Noppari

Aihe
Oulun seksuaalirikosskandaali hybridissä mediaympäristössä

Myönnetty apuraha
86 700 €

Hankkeessa tarkastellaan miten suomalainen uutismedia suoriutui vuonna 2018 Oulussa ulkomaalaistaustaisten miesten seksuaalirikosepäilyjen uutisoinnista. Hankkeessa tutkitaan miten uutismedia tapahtunutta kehysti, miten tieto ja huhut kiersivät verkon ja journalismin välillä, millaisia tunneilmaisuja mobilisoitiin eri media-alustoilla ja millaisin pyrkimyksin toimittajat, viranomaiset ja poliittiset toimijat keskusteluun osallistuivat.

Apuraha 30 000 €

Saaja
Kaskas Media

Aihe
Skolar Award -tutkimuspitchauskikpailu

Myönnetty apuraha
30 000 €

Skolar Award on tiedeviestintäkoulutus ja pitchauskilpailu nuorille ja rohkeille postdoc-tutkijoille. Kilpailun kahdeksan finalistia kartuttavat viestintä-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitojaan ohjatusti ja heille aukeaa mahdollisuus verkostoitua kansainvälisesti ja monialaisesti. Kilpailun pääpalkinto (100 000 euroa) antaa nuorelle tutkijalle harvinaisen mahdollisuuden viedä rohkeaa tutkimusideaa eteenpäin. Kilpailun finaali järjestetään Slushissa Helsingissä marraskuussa 2019.

MEDIA 2030 suunnattu haku (myönnetyt apurahat kirjattu vuodelle 2018)

Apuraha 240 000 €

Saaja
Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos ja Psykologian laitos sekä Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus
Hanketta johtaa professori Mikko Villi

Aihe
Media Work 2030: An interdisciplinary approach to media work in the age of digital disruption

Myönnetty apuraha
240 000 €

Media Work 2030 -hankkeessa tutkitaan mediatyötä ja media-alan työntekijöitä digitaalisessa toimintaympäristössä. Lähtökohtana on se, että digitaalinen murros ei ole haaste vain mediaorganisaatioille vaan myös yksittäisille työntekijöille. Hankkeessa yhdistyvät eri tutkimusalat (media- ja viestintätutkimus, yhteiskuntapolitiikka, sosiologia, psykologia ja aivotutkimus) ainutlaatuisella, monitieteisellä tavalla. Aineisto kerätään kyselyiden, haastattelujen ja neurofysiologisten mittausten avulla.

Apuraha 150 000 €

Saaja
Vaasan yliopisto, Innolab, VTT Mari K. Niemi

Aihe
MEDIAMAISEMAN LEVOTTOMUUS. Miten uudet teknologiat vaikuttavat journalismin yleisösuhteeseen ja liiketoimintamalleihin

Myönnetty apuraha
150 000 €

Miten teknologioiden nopea synty ja omaksuminen muovaavat journalismin yleisösuhdetta ja vaikuttavat tulevaisuuden liiketoimintamalleihin? Digitalisaatio ja uudet teknologiat mullistavat mediamaisemaa: journalismin tuottajien ja kuluttajien roolit hämärtyvät, ja uusia ansaintamahdollisuuksia avautuu. Tässä osallistavassa ja monitieteisessä hankkeessa etsimme ja testaamme ratkaisuja yhdessä sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tukea journalismia murrokseen sopeutumisessa ja sen ennakoimisessa.

Apuraha 130 000 €

Saaja
Hankkeen toteuttavat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos ja Helsingin Sanomien Musta laatikko- tuotantoryhmä

Aihe
The power of live journalism – from insights to applications

Myönnetty apuraha
130 000 €

Tutkimus paneutuu live-journalismiin. Tämä hanke määrittelee live-journalismin tapahtumana, jossa journalisti esittää ennakolta käsikirjoittamansa journalistisen sisällön läsnäolevalle yleisölle. Selvitämme, mistä syntyy live-journalismin vetovoima, ja toiseksi, voiko live-journalismin yleisölähtöistä periaatetta ja editointiprosessia soveltaa journalismin kehittämiseen muissa mediasisällöissä sekä -kanavissa. Näin hanke perehtyy livejournalismin tarjoamaan antiin journalismin tulevaisuudelle.

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat

2018 (pdf)

2017 (pdf)
2016
(pdf)
2015 (pdf)
2014 (pdf)

2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)
2010 (pdf)

2009 (pdf)
2008 (pdf)
2007 (pdf)
2006 (pdf)