Tietoa toimittajien jatkokoulutusohjelmista

Helsingin Sanomain Säätiö julistaa syksyisin haettavaksi stipendejä keskivälillä uraansa oleville toimittajille. Stipendejä myönnetään huippuyliopistoihin Britanniassa, Kiinassa, Saksassa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.

Toimittajakoulutusohjelmat

Yleistä koulutusohjelmista

Stipendit ovat kaikkien suomalaisten toimittajien haettavissa. Toimittajastipendihaku järjestetään syksyisin.

Säätiö valitsee stipendiaatin Freie Universität Berlin -yliopistoon Saksassa. Muihin yliopistoihin apurahansaajat valitaan yhteistyössä vastaanottavien yliopistojen kanssa.

Osaan ohjelmista hakijalta vaaditaan akateeminen loppututkinto sekä tutkimus- ja/tai opintosuunnitelma. Tarkemmat tiedot koulutusohjelmien esittelyissä alla.

Ensimmäisessä hakuvaiheessa toimittajastipendiä haetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Sähköinen lomake on auki ainoastaan hakuaikana. Lomakkeeseen liitetään vapaamuotoinen hakemus ja cv. Hakemukset ja liitteet tehdään englanniksi. Berliiniin haettaessa hakemuksen voi tehdä myös saksan kielellä.

Tutustu myös hakuohjeisiin ja valintakriteereihin täällä.

Stipendiaattiaikana ei voi tehdä töitä. Säätiön apuraha on tarkoitettu kokopäiväistä opiskelua varten. Apurahaan kuuluu henkilökohtaisen stipendin lisäksi lukukausimaksut, jotka säätiö maksaa stipendiaatin puolesta yliopistolle.

Myönnetyt toimittajastipendit julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Vuosina 2006–2023 säätiö on lähettänyt 173 suomalaista toimittajaa saamaan lisäoppia ulkomaisista huippuyliopistoista. Rahaa toimittajastipendiaattiohjelmiin säätiö on käyttänyt yli 5 miljoonaa euroa.

Helsingin Sanomain Säätiö ei vastaa yliopistojen opetusohjelmissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista tai peruutuksista. Säätiö ei myöskään vastaa yliopistojen vaatimista kielikokeista tai juttunäytteiden kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista tai muista vastaavista kuluista.

Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford

Opinnot alkavat syksyllä ja kestävät lukuvuoden. Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelmaa arvioidaan mm. seuraavien kriteereiden kautta:

  1. Tutkimusaiheen ajankohtaisuus: käsitteleekö aihe median muutoksen kannalta keskeisiä asioita?
  2. Tutkimuskysymykset: onko tutkimussuunnitelmassa kaksi tai kolme selkeää kysymystä?
  3. Tutkimusmetodi: mikä on se metodi, jolla kysymyksiin etsitään vastausta?
  4. Tutkimuksen suorituspaikka: mitä lisäarvoa juuri Oxford ja Reuters-instituutti tuovat tutkimukselle?
  5. Onko tutkimus toteutettavissa stipendivuoden aikana?
  6. Opinnot päättyvät kirjalliseen lopputyöhön.

Kolmesta säätiön suosittelemasta hakijasta yliopisto valitsee omien hakukriteereidensä perusteella yhden osanottajan.

Stipendiapurahan suuruus on koko lukuvuodelle 22 000 euroa perheettömälle ja 33 000 euroa perheelliselle. Tämän lisäksi säätiö vastaa yliopiston lukukausimaksuista.

Lisätietoa ohjelmasta Oxfordin yliopiston sivuilta.

Fudan University, Shanghai

EI HAKUA LUKUVUODEKSI 2024-2025.

Kyseessä on lukuvuoden kestävä jatkokoulutusohjelma. Hakijalta vaaditaan maisterin tutkinto.

Stipendiapurahan suuruus koko lukuvuodelle on 33 000 euroa perheettömälle. Perheelliselle maksetaan 66 000 euroa koko lukuvuodeksi. Lisäksi säätiö vastaa yliopiston lukukausimaksuista.

Lisätietoa ohjelmasta Fudanin yliopiston sivuilta.

Freie Universität Berlin, Europäische Journalisten Fellowships

Freie Universitätin Europäische Journalisten Fellowships -ohjelma alkaa syksyllä ja kestää akateemisen vuoden.

Valittavilta edellytetään saksan kielen taitoa. Hakemukseen tulee liittää lisäksi erillinen tutkimussuunnitelma sekä suunnitelma yliopisto-opinnoista. Opinnot päättyvät kirjalliseen lopputyöhön. Muihin ohjelmiin verrattuna Freie Universitätin ohjelma on vähemmän koulumainen, ja se vaatii valitulta itsenäistä otetta.

Stipendiapuraha maksetaan yliopiston kautta ja sen suuruus on 20 900 euroa lukuvuodelta. Perheelliselle maksetaan lisäksi erikseen 8 800 euroa koko lukuvuodeksi.

Tämän lisäksi matkakulukorvausta voi hakea suoraan yliopistolta.

Lisätietoa ohjelmasta Berliinin yliopiston sivuilta.

USC Annenberg School for Communication & Journalism, Los Angeles

Kyseessä on akateemisen vuoden kestävä toimittajien jatkokoulutusohjelma. Opiskelijat ohjelmaan valitaan yhteistyössä vastaanottavan yliopiston kanssa. Hakijalta vaaditaan (alempi) korkeakoulututkinto. Hakemukseen tulee liittää opintosuunnitelma.

Annenbergin yliopistossa voi suorittaa lukuvuoden aikana maisterin tutkinnon joko ohjelmassa M.A. in Specialized Journalism tai M.A. in Specialized Journalism (the arts). Hakija voi itse valita kumpaan ohjelmaan hakee.

Apurahan suuruus koko lukuvuodelle on 48 400 euroa perheettömälle ja 72 600 euroa perheelliselle. Tämän lisäksi säätiö vastaa yliopiston lukukausimaksuista.

Lisätietoa ohjelmista yliopiston sivuilta:
Master´s in Specialized Journalism
Master´s in Specialized Journalism (the arts)

Columbia University Graduate School of Journalism, M.S. in Data Journalism

Kyseessä on kolme lukukautta kestävä toimittajien jatkokoulutusohjelma, jossa opiskelu alkaa jo toukokuun puolivälissä New Yorkissa. Opiskelijat ohjelmaan valitaan yhteistyössä vastaanottavan yliopiston kanssa. Hakijalta vaaditaan (alempi) korkeakoulututkinto.

Columbian yliopistossa suoritetaan lukuvuoden aikana maisterin tutkinto M.S. in Data Journalism.

Apurahan suuruus koko lukuvuodelle on 55 000 euroa perheettömälle ja 77 000 euroa perheelliselle. Lisäksi säätiö vastaa yliopiston lukukausimaksuista.

Lisätietoa ohjelmasta yliopiston sivuilta.

Ratkaisukeskeisen journalismin koulutusohjelma, Constructive Institute, Aarhus

Ohjelman tarkoituksena on auttaa toimittajia löytämään keinoja entistä monipuolisempaan uutisointiin sekä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Koulutusohjelma on tarkoitettu työsuhteessa toimiville ammattitoimittajille.

Hakemukseen tulee liittää erillinen tutkimussuunnitelma sekä suunnitelma yliopisto-opinnoista.

Lukuvuoden (10 kk) kestävä ohjelma sisältää akateemisia opintoja ja viikoittaisia seminaareja. Opetuskielenä on englanti. Stipendiaatti valitaan yhteistyössä Constructive Instituten kanssa.

Apurahan suuruus on 33 000 euroa. Lisäksi säätiö vastaa ohjelman muista kuluista. Perheelliselle maksetaan lisäksi erikseen 8 800 euroa koko lukuvuodeksi.

Lisätietoa Constructive Instituten sivuilta.

World Press Institute Fellowship Program for Journalists

World Press Institute (WPI) järjestää Yhdysvalloissa noin kaksi kuukautta kestävän toimittajaohjelman, joka alkaa syyskuussa 2024. Stipendiaatti saa WPI:n kautta pientä päivärahaa ja WPI huolehtii matkoista ja majoituksesta.

Ohjelman aikana opiskellaan muun muassa tutkivaa journalismia, monikanavaista toimittamista sekä vieraillaan Yhdysvaltojen merkittävimmissä mediataloissa. Kansainvälinen stipendiaattijoukko matkustaa noin kuuteen osavaltioon ja tutustuu laajasti amerikkalaiseen yhteiskuntaan.

Stipendiaatilta edellytetään sujuvaa englannin kielen taitoa, työnäytteitä ja suosituskirjeitä. Ensimmäisessä hakuvaiheessa liitteiksi riittävät vapaamuotoinen hakemus ja CV.

Säätiö suosittelee kolmea hakijaa, joista WPI valitsee lopullisesti yhden osallistujan.

Lisätietoa ohjelmasta WPI:n sivuilta.

Columbia University, Tutkivan journalismin kesäkurssi, New York

Kolmiviikkoinen Tutkivan journalismin kesäkurssi (Summer Investigative Reporting Course) järjestetään vuosittain heinäkuussa New Yorkissa. Kurssin järjestäjänä toimii Columbia University Graduate School of Journalism.

Stipendiapuraha on 5500 euroa. Tämän lisäksi säätiö vastaa kurssimaksusta. Stipendiaatti huolehtii itse matkoista ja majoituksesta.

Osanottaja valitaan yhteistyössä  yliopiston kanssa.

Lisätietoa Columbian yliopiston sivuilta.

Craig Newmark Graduate School of Journalism, City University of New York

Executive Program in News Innovation and Leadership -koulutus on tarkoitettu uutisorganisaatioissa journalismin ja kaupallisen puolen risteyskohdassa toimiville nykyisille ja tuleville muutosjohtajille. Koulutuksessa käsitellään mm. uutisbisneksen ja -organisaatioiden johtamismalleja, innovaatiokulttuuria, strategiaa, ansaintamalleja ja tuoteajattelua.

Hakijalta edellytetään muutaman vuoden kokemusta johtotehtävistä.

Stipendiapurahan suuruus:

Kurssimaksu $ 27 000
Matkat ja majoitus lähiopetusjaksoihin New Yorkiin (kolme kertaa) € 6 000

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen hakemukset tulee jättää säätiön apurahajärjestelmän kautta. Säätiö suosittelee yliopistolle yhtä hakijaa. Lopullisen valinnan tekee yliopisto omien kriteereidensä mukaisesti.

Lisätietoa koulutuksesta ja toisen vaiheen hakuprosessista