Tietoa toimittajien jatkokoulutusohjelmista

Helsingin Sanomain Säätiö julistaa syksyisin haettavaksi stipendejä keskivälillä uraansa oleville toimittajille. Stipendejä myönnetään huippuyliopistoihin Britanniassa, Kiinassa, Saksassa, Tanskassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

 

Toimittajakoulutusohjelmat

Yleistä koulutusohjelmista

Stipendit ovat kaikkien suomalaisten toimittajien haettavissa. Toimittajastipendihaku järjestetään syksyisin.

Koronatilanteesta johtuen haku järjestetään supistetusti. Katso lisätietoa koulutusohjelmien kohdalta.

Säätiö valitsee stipendiaatin Freie Universität Berlin -yliopistoon Saksassa. Muihin yliopistoihin apurahansaajat valitaan yhteistyössä vastaanottavien yliopistojen kanssa.

Osaan ohjelmista hakijalta vaaditaan akateeminen loppututkinto sekä tutkimus- ja/tai opintosuunnitelma. Tarkemmat tiedot koulutusohjelmien esittelyissä alla.

Ensimmäisessä hakuvaiheessa toimittajastipendiä haetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Sähköinen lomake on auki ainoastaan hakuaikana. Lomakkeeseen liitetään vapaamuotoinen hakemus ja cv. Hakemukset ja liitteet tehdään englanniksi. Berliiniin haettaessa hakemuksen voi tehdä myös saksan kielellä.

Tutustu myös hakuohjeisiin ja valintakriteereihin täällä.

Stipendiaattiaikana ei voi tehdä töitä. Säätiön apuraha on tarkoitettu kokopäiväistä opiskelua varten.

Myönnetyt toimittajastipendit julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Vuosina 2006–2021 säätiö on lähettänyt 160 suomalaista toimittajaa saamaan lisäoppia ulkomaisista huippuyliopistoista. Rahaa toimittajastipendiaattiohjelmiin säätiö on käyttänyt yli 5 miljoonaa euroa.

Helsingin Sanomain Säätiö ei vastaa yliopistojen opetusohjelmissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista tai peruutuksista. Säätiö ei myöskään vastaa yliopistojen vaatimista kielikokeista tai juttunäytteiden kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista tai muista vastaavista kuluista.

Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford

Opinnot alkavat syksyllä ja kestävät lukuvuoden. Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelmaa arvioidaan mm. seuraavien kriteereiden kautta:

  1. Tutkimusaiheen ajankohtaisuus: käsitteleekö aihe median muutoksen kannalta keskeisiä asioita?
  2. Tutkimuskysymykset: onko tutkimussuunnitelmassa kaksi tai kolme selkeää kysymystä?
  3. Tutkimusmetodi: mikä on se metodi, jolla kysymyksiin etsitään vastausta?
  4. Tutkimuksen suorituspaikka: mitä lisäarvoa juuri Oxford ja Reuters-instituutti tuovat tutkimukselle?
  5. Onko tutkimus toteutettavissa stipendivuoden aikana?
  6. Opinnot päättyvät kirjalliseen lopputyöhön.

Kolmesta säätiön suosittelemasta hakijasta yliopisto valitsee omien hakukriteereidensä perusteella yhden osanottajan.

Stipendiapurahan suuruus on koko lukuvuodelle 20 000 euroa perheettömälle ja 30 000 euroa perheelliselle. Tämän lisäksi säätiö vastaa yliopiston lukukausimaksuista.

Lisätietoa ohjelmasta Oxfordin yliopiston sivuilta.

 

Fudan University, Shanghai

EI HAKUA LUKUVUODEKSI 2022-2023. 

Kyseessä on lukuvuoden kestävä jatkokoulutusohjelma. Hakijalta vaaditaan maisterin tutkinto.

Stipendiapurahan suuruus koko lukuvuodelle on 30 000 euroa perheettömälle. Perheelliselle, jolla on kouluikäisiä lapsia, maksetaan 60 000 euroa koko lukuvuodeksi ja perheelliselle, jolla on alle kouluikäisiä lapsia, maksetaan 50 000 euroa koko lukuvuodeksi. Lisäksi säätiö vastaa yliopiston lukukausimaksuista.

Lisätietoa ohjelmasta Fudanin yliopiston sivuilta.

Freie Universität Berlin, Europäische Journalisten Fellowships

Freie Universitätin Europäische Journalisten Fellowships -ohjelma alkaa syksyllä ja kestää akateemisen vuoden.

Valittavilta edellytetään saksan kielen taitoa. Hakemukseen tulee liittää lisäksi erillinen tutkimussuunnitelma sekä suunnitelma yliopisto-opinnoista. Opinnot päättyvät kirjalliseen lopputyöhön. Muihin ohjelmiin verrattuna Freie Universitätin ohjelma on vähemmän koulumainen, ja se vaatii valitulta itsenäistä otetta.

Stipendiapuraha maksetaan yliopiston kautta ja sen suuruus on 19 000 euroa lukuvuodelta. Perheelliselle maksetaan lisäksi erikseen 8 000 euroa koko lukuvuodeksi.

Tämän lisäksi matkakulukorvausta voi hakea suoraan yliopistolta.

Lisätietoa ohjelmasta Berliinin yliopiston sivuilta.

 

USC Annenberg School for Communication & Journalism, Los Angeles

Kyseessä on akateemisen vuoden kestävä toimittajien jatkokoulutusohjelma. Opiskelijat ohjelmaan valitaan yhteistyössä vastaanottavan yliopiston kanssa. Hakijalta vaaditaan (alempi) korkeakoulututkinto. Hakemukseen tulee liittää opintosuunnitelma.

Annenbergin yliopistossa voi suorittaa lukuvuoden aikana maisterin tutkinnon joko ohjelmassa M.A. in Specialized Journalism tai M.A. in Specialized Journalism (the arts). Hakija voi itse valita kumpaan ohjelmaan hakee.

Apurahan suuruus koko lukuvuodelle on 44 000 euroa perheettömälle ja 66 000 euroa perheelliselle. Lisäksi säätiö vastaa yliopiston lukukausimaksuista.

Lisätietoa ohjelmista yliopiston sivuilta:
Master´s in Specialized Journalism
Master´s in Specialized Journalism (the arts)

Columbia University Graduate School of Journalism, M.S. in Data Journalism

EI HAKUA LUKUVUODEKSI 2022-2023.

Kyseessä on kolme lukukautta kestävä toimittajien jatkokoulutusohjelma, jossa opiskelu alkaa jo toukokuun puolivälissä New Yorkissa. Opiskelijat ohjelmaan valitaan yhteistyössä vastaanottavan yliopiston kanssa. Hakijalta vaaditaan (alempi) korkeakoulututkinto.

Columbian yliopistossa suoritetaan lukuvuoden aikana maisterin tutkinto M.S. in Data Journalism.

Apurahan suuruus koko lukuvuodelle on 50 000 euroa perheettömälle ja 70 000 euroa perheelliselle. Lisäksi säätiö vastaa yliopiston lukukausimaksuista.

Lisätietoa ohjelmasta yliopiston sivuilta.

Ratkaisukeskeisen journalismin koulutusohjelma, Aarhus

Helsingin Sanomain Säätiö aloitti syksyllä 2018 yhteistyön Aarhusin yliopistossa Tanskassa toimivan Constructive Instituten kanssa.

Ohjelman tarkoituksena on auttaa toimittajia löytämään keinoja entistä monipuolisempaan uutisointiin sekä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Koulutusohjelma on tarkoitettu työsuhteessa toimiville ammattitoimittajille.

Hakemukseen tulee liittää erillinen tutkimussuunnitelma sekä suunnitelma yliopisto-opinnoista.

Lukuvuoden (10 kk) kestävä ohjelma sisältää akateemisia opintoja ja viikoittaisia seminaareja. Opetuskielenä on englanti. Stipendiaatti valitaan yhteistyössä Constructive Instituten kanssa.

Apurahan suuruus on 30 000 euroa. Lisäksi säätiö vastaa ohjelman muista kuluista. Perheelliselle maksetaan lisäksi erikseen 8 000 euroa koko lukuvuodeksi.

Lisätietoa Constructive Instituten sivuilta.

World Press Institute Fellowship Program for Journalists

EI HAKUA TOISTAISEKSI.

World Press Institute (WPI) järjestää Yhdysvalloissa noin kaksi kuukautta kestävän toimittajaohjelman, joka alkaa vuosittain elokuussa. Stipendiaatti saa WPI:n kautta pientä päivärahaa ja WPI huolehtii matkoista ja majoituksesta.

Ohjelman aikana opiskellaan muun muassa tutkivaa journalismia, monikanavaista toimittamista sekä vieraillaan Yhdysvaltojen merkittävimmissä mediataloissa. Kansainvälinen stipendiaattijoukko matkustaa noin kuuteen osavaltioon ja tutustuu amerikkalaisen yhteiskunnan eri kerroksiin.

Stipendiaatilta edellytetään sujuvaa englannin kielen taitoa, työnäytteitä, suosituskirjeitä sekä kolmea tiivistä kirjoitusta omasta työtaustasta ja hakemisen perusteista. Ensimmäisessä hakuvaiheessa liitteiksi riittävät vapaamuotoinen hakemus ja CV.

Säätiö suosittelee kolmea hakijaa, joista WPI valitsee lopullisesti yhden osallistujan.

Lisätietoa ohjelmasta WPI:n sivuilta.

Columbia University, Tutkivan journalismin kesäkurssi, New York

EI HAKUA KESÄKOULUUN 2022.

Kolmiviikkoinen Tutkivan journalismin kesäkurssi järjestetään vuosittain heinäkuussa New Yorkissa. Kurssin järjestäjänä toimii Columbia University Graduate School of Journalism.

Stipendiapuraha on 5000 euroa. Tämän lisäksi säätiö vastaa kurssimaksusta. Stipendiaatti huolehtii itse matkoista ja majoituksesta.

Kurssille valitaan 1–3 osanottajaa yhteistyössä vastaanottavan yliopiston kansa.

Lisätietoa Columbian yliopiston sivuilta.

European University at St. Petersburg

Stipendiaattiopinnot Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa kuuluvat Certificate of Study -ohjelmaan eivätkä ne johda loppututkintoon. Kansainvälisen ohjelman opetuskielenä on englanti. Hakijalta ei edellytetä venäjän kielen taitoa.

Opiskelija keskittyy vuoden jompaankumpaan seuraavista aihepiireistä:

  1. Venäjän ja Euraasian opinnot
  2. Euraasian energiapolitiikka

Opiskelija valitaan yhteistyössä vastaanottavan yliopiston kanssa.

Stipendiapuraha on suuruudeltaan 17 000 euroa perheettömälle ja 22 500 perheelliselle. Säätiö vastaa ohjelman lukukausimaksusta.

Lisätietoja yliopiston sivuilta.