Journalismin tila muuttuvassa mediamaisemassa. Kansainvälisen tutkimushankkeen kolmas aalto.

Journalismin tila muuttuvassa mediamaisemassa. Kansainvälisen tutkimushankkeen kolmas aalto.

Apuraha 98 000 €

Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos, professori Mikko Villi

Projektissa tarkastellaan yli 400 suomalaistoimittajan käsityksiä journalismin riski- ja epävarmuustekijöistä. Näiden tekijöiden laajuutta arvioimalla pyritään tuottamaan kuvaa siitä, miten journalismi Suomessa selviää ja sopeutuu muuttuvassa mediaympäristössä. Tutkimus tehdään osana Worlds of Journalism Study -projektin kolmatta aaltoa, jossa selvitetään journalismin tilaa samanaikaisesti yli 110 maassa eri puolilla maailmaa.