Vaikuttavat poliitikot ja poliittiset vaikuttajat

Vaikuttavat poliitikot ja poliittiset vaikuttajat: poliittisen, kaupallisen ja henkilökohtaisen yhteenkietoutuminen sosiaalisessa mediassa

Apuraha 150 000

Helsingin yliopisto, yliopistotutkija, KTT Essi Pöyry

Samalla kun somevaikuttajat ovat alkaneet käyttää valtaansa poliittisiin kysymyksiin, poliitikot ovat omaksuneet somevaikuttajilta tuttuja viestinnän keinoja. Hanke tutkii tätä poliittisen, kaupallisen ja henkilökohtaisen yhteenkietoutumista sosiaalisessa mediassa. Aihetta lähestytään alan toimijoiden haastattelujen, vaikuttajien ja poliitikkojen somesisältöjen sekä niitä koskevien journalististen sisältöjen kautta. Hanke tuottaa uutta tietoa poliittisen viestinnän ja markkinoinnin tutkimukseen.