Koronakriisin valokuvien tekoälypohjainen analyysi

Koronakriisin valokuvien tekoälypohjainen analyysi 

Apuraha 60 000 €

Tampereen yliopisto, YTT Anssi Männistö

Hankkeessa selvitetään valokuvien tekoälypohjaisen analysoinnin avulla, millaisia ”visuaalisia järjestyksiä” koronakriisin uutisointi on tuottanut journalismissa. Tutkimusaineistona ovat Helsingin Sanomien toimituksellisen aineiston valokuvat ajanjaksolla helmikuu-elokuu 2020. Vertailujakso on vuotta aiemmin. Tutkimuskysymyksiämme ovat muun muassa, kuinka koronakriisin mukanaan tuoma sosiaalinen eristäytyminen, ihmisten väliset etäisyydet ja kriisin eri vaiheet näkyvät aineistossa.