The datafication of media work: Implications for job demands and resources, well-being, and professional identities.

The datafication of media work (DataMedia): Implications for job demands and resources, well-being, and professional identities

Apuraha 170 000 €

Jyväskylän yliopisto, vierailijaprofessori Ward van Zoonen

Dataistuminen on yhä keskeisemmässä roolissa mediatyön prosesseja arvioitaessa. Hankkeessa tutkitaan, miten mediatyön dataistuminen vaikuttaa mediatyöntekijöiden hyvinvointiin ja ammatilliseen identiteettiin datan täyttämässä maailmassa. Projektilla on kaksi tavoitetta: I) tutkia, miten dataistuminen vaikuttaa mediatyöntekijöiden hyvinvointiin työn resurssien ja vaatimusten kautta, ja II) tutkia, miten dataistuminen on yhteydessä mediatyöntekijöiden ammatillisen identiteettiin.