Mediaorganisaatiot ristiriitojen aikakaudella: Kohti kestäviä liiketoimintamalleja Suomen mediasektorilla

Mediaorganisaatiot ristiriitojen aikakaudella: Kohti kestäviä liiketoimintamalleja Suomen mediasektorilla

Apuraha 175 000 €

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, professori Paavo Ritala

Projektissa tutkitaan mediayritysten liiketoimintamallien kehittymistä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta. Aineistoa kerätään kahdessa työpaketissa, joista toinen keskittyy kestävien liiketoimintamallien kirjoon ja toinen syventyy mediaorganisaatioiden sisäisiin jännitteisiin liiketoiminnallisina ja eettisinä toimijoina. Tutkimus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten mediajohtamisen asiantuntijoiden sekä kahdeksan suomalaisen mediayrityksen kanssa.