Koronakriisin julkinen dynamiikka. Miten kansalaiset ja asiantuntijat arvioivat uutismedian suoriutumista?

Koronakriisin julkinen dynamiikka. Miten kansalaiset ja asiantuntijat arvioivat uutismedian suoriutumista?

Apuraha 98 000 €

Helsingin yliopisto, YTT Esa Väliverronen

Tavoitteenamme on kysely- ja haastattelututkimuksen keinoin tuottaa vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1) Miten suomalaiset arvioivat erityisesti uutismedian, mutta samalla myös viranomaisten, asiantuntijoiden ja poliittisen järjestelmän toimintaa koronaepidemiaa koskevassa viestinnässä ja kriisin hallinnassa?
2) Miten koronaepidemian keskeiset toimijat, asiantuntijat ja viranomaiset, arvioivat uutismedian (sekä muiden julkisuuden avaintoimijoiden) suoriutumista kriisin yhteydessä?