Viestintää yli rajojen: politiikan, tieteen ja viestinnän muuttuva kenttä

Viestintää yli rajojen: politiikan, tieteen ja viestinnän muuttuva kenttä

Apuraha 120 000 €

Turun yliopisto, FT Mona Mannevuo

Tutkimuksessa tarkastellaan politiikan ja tieteen viestinnällistymistä. Tutkimus toteutetaan Turun ja Helsingin yliopistoissa kahden työpaketin kautta, joiden fokuksessa ovat 1) politiikan ja viestinnän raja-aitojen hämärtyminen sekä 2) tieteen ja viestinnän raja-aitojen hämärtyminen. Tutkimus on uusi hanke, joka laajentaa, syventää ja hyödyntää parhaillaan käynnissä olevaa viestintätoimistojen uutta yhteiskunnallista roolia tarkastelevaa Politiikan uudet välittäjät -hanketta.

Suunnattu haku: viestintä ja journalismi