Datan muovaama journalismi: Miten analytiikka vaikuttaa toimittajien ja yleisön käsityksiin toisistaan?

Datan muovaama journalismi: Miten analytiikka vaikuttaa toimittajien ja yleisön käsityksiin toisistaan?

Apuraha 150 000 €

Tampereen yliopisto, apulaisprofessori Laura Ahva

Tässä laadullisessa tutkimushankkeessa huomio kohdennetaan iltapäivälehtien yleisöanalytiikkaan ja yleisöihin. Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkastellaan etnografisin keinoin, miten analytiikka näkyy Iltalehden toimituksen työssä ja miten se vaikuttaa toimittajien käsityksiin yleisöstä. Toisessa osuudessa tutkitaan yleisön havaintoja dataistumisesta. Viimeisessä vaiheessa toimittajat ja yleisö asetetaan keskustelemaan kasvotusten dataistumisesta ja analytiikasta sen osana.