Vaihtoehtoiset viestijät koronakriisissä

Vaihtoehtoiset viestijät koronakriisissä

Apuraha 99 000 €

Helsingin yliopisto, VTT Salla-Maaria Laaksonen

Hanke tutkii, miten koronavirukseen liittyvä informaatio ja tarinat kiertävät ja kehystyvät vaihtoehtoisten viestijöiden verkostoissa. Käsitteellistämme vaihtoehtoisten, epätyypillisten viestijäryhmien kuten somevaikuttajien ja anonyymien tilien viestinnän yhteiskunnallisena keskusteluna, joka pyrkii tukemaan tai rapauttamaan virallisten toimijoiden legitimiteettiä ja viestintää. Hyödynnämme hankkeessa digitaalisen yhteiskuntatieteen ja kieliteknologian menetelmiä.