Painettua vai digitaalista? Käyttöliittymän merkitys sanomalehtien lukemisen tavoissa ja lukemisvalinnoissa

Painettua vai digitaalista? Käyttöliittymän merkitys sanomalehtien lukemisen tavoissa ja lukemisvalinnoissa 

Apuraha 62 000 €

Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, apulaisprofessori Heikki Heikkilä

Tutkimuksessa tuotetaan laadullisesti merkityksellistä tietoa siitä, miten yleisön edustajat käyttävät sanomalehden erilaisia jakelumuotoja ja miten tämä vaikuttaa heidän käsityksiinsä journalismista. Hankkeessa vertaillaan sanomalehtien lukemista eri alustoilta ja tarkastellaan sitä, miten käyttöliittymä (painettu lehti, näköislehti, online-uutisvirta) vaikuttaa lukijoiden tapaan lukea uutisia ja tehdä lukuvalintoja. Hankkeen toteutetaan yhteistyössä Hämeen Sanomien ja Karjalaisen kanssa.