The power of live journalism

The power of live journalism – from insights to applications

Apuraha 130 000 €

Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos ja Helsingin Sanomien Musta laatikko -tuotantoryhmä

Tutkimus paneutuu live-journalismiin. Tämä hanke määrittelee live-journalismin tapahtumana, jossa journalisti esittää ennakolta käsikirjoittamansa journalistisen sisällön läsnäolevalle yleisölle. Selvitämme, mistä syntyy live-journalismin vetovoima, ja toiseksi, voiko live-journalismin yleisölähtöistä periaatetta ja editointiprosessia soveltaa journalismin kehittämiseen muissa mediasisällöissä sekä -kanavissa. Näin hanke perehtyy livejournalismin tarjoamaan antiin journalismin tulevaisuudelle.