Journalismin notkuvat rajat. Paikallisen viestinnän eettiset periaatteet ja ristiriidat.

Journalismin notkuvat rajat. Paikallisen viestinnän eettiset periaatteet ja ristiriidat.

Apuraha 136 000 €

Helsingin yliopisto, FT Jaana Hujanen

Hankkeessa tarkastellaan, miten paikallinen viestintä ja journalismi toimivat samalla kentällä mutta erilaisin säännöin 2020-luvun alun Suomessa. Pääkysymys on, millaisin eettisin periaattein ja käytännöin paikalliset mediat ja muut viestinnän toimijat tuottavat ja jakavat tietoa. Tätä tarkastellaan tekijöiden itseymmärryksen, case-julkaisujen ja journalismin tulevaisuuden näkökulmasta. Tutkimus hyödyntää journalismin ja viestinnän tutkimuksen sekä tulevaisuudentutkimuksen teoriaa.

Suunnattu haku: viestintä ja journalismi