Viha ja julkisuus: päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe

Viha ja julkisuus: päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe yhteiskunnallisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta

Apuraha 169 000 €

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta sekä Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Hanketta johtaa professori Atte Oksanen. 

Hankkeessa tutkitaan yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivää vihapuhetta yhteiskunnallisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta. Tarkastelemme vihan vaikutusta toimittajiin, poliitikkoihin, virkamiehiin ja tutkijoihin ja selvitämme, millaista suojaa loukkausten uhrit saavat ja mitä velvoitteita työnantajalle seuraa. Lisäksi hanke pohtii, voidaanko vihapuhetta hillitä oikeudellisin keinoin, kuten esimerkiksi internetsivuston ylläpitäjän vastuusääntelyllä tai uusilla kriminalisoinneilla.