Lukeminen digitaalisessa siirtymätaloudessa

Lukeminen digitaalisessa siirtymätaloudessa

Apuraha 60 000 €

Tutkija, tietokirjailija Kai Ekholm ja kirja-alan tilastoasiantuntija Yrjö Repo

Lukemisen asemaa digitaalisessa siirtymätaloudessa käsittelevä poleeminen ja silmiä avaava teos. Näemme osan muutostekijöistä, loput meidän on pääteltävä. Erilaisia muuttujia uudella tavalla yhdistelevä teos lukemisen kehityksestä vuoteen 2030. Kolme trendiä, joiden perusteena ovat tilastot, epäjatkuvuus ja haastattelut. Epäjatkuvuuden analysointia.