Media Work 2030

Media Work 2030: An interdisciplinary approach to media work in the age of digital disruption

240 000 €

Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos ja psykologian laitos sekä Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus. Hanketta johtaa professori Mikko Villi.

Media Work 2030 -hankkeessa tutkitaan mediatyötä ja media-alan työntekijöitä digitaalisessa toimintaympäristössä. Lähtökohtana on se, että digitaalinen murros ei ole haaste vain mediaorganisaatioille vaan myös yksittäisille työntekijöille. Hankkeessa yhdistyvät eri tutkimusalat (media- ja viestintätutkimus, yhteiskuntapolitiikka, sosiologia, psykologia ja aivotutkimus) ainutlaatuisella, monitieteisellä tavalla. Aineisto kerätään kyselyiden, haastattelujen ja neurofysiologisten mittausten avulla.