Toimittajien yksilöllistyvät polut: Laadullinen seurantatutkimus

Toimittajien yksilöllistyvät polut: Laadullinen seurantatutkimus

Apuraha 168 000 €

Tampereen yliopisto, YTT Laura Ahva ja YTT Esa Reunanen sekä Turun ammattikorkeakoulu

”Toimittajien yksilöllistyvät polut: Laadullinen seurantatutkimus” on pitkittäistutkimus journalistien ura- ja elämänpoluista. Se tuottaa tietoa muuttuvasta ammattikentästä yksilötasolla. On ennustettu, että toimittajiksi nyt valmistuvat nuoret tulevat vaihtamaan joustavasti alaa viestinnän kentällä. Pitääkö tämä paikkansa Suomessa? Tutkimuksessa seurataan neljääkymmentä journalistiksi kouluttautunutta henkilöä kymmenen vuoden ajan.

Suunnattu haku: viestintä ja journalismi