Media moniäänisemmäksi nyt

Media moniäänisemmäksi nyt

Apuraha 40 000 €

Viestintä ja kehitys -säätiö

Sananvapaushanke rakentaa sisällöllisesti ja tekijäjoukoltaan moniäänisempää mediaa Suomeen. Hanke on kaksivuotinen. Tulokset ovat kestäviä: Räätälöidyllä tuellamme mediatalot luovat omat yhdenvertaisuutta ja moniäänisyyttä tukevat mallit. Maahanmuuttajataustaiset toimittajat saavat räätälöityä tukea, mentorointia ja verkostoitumisapua. Näin poistamme esteitä median moniäänistymiseltä kahdesta suunnasta.