Maahanmuuttajataustaisten journalistien työskentely- ja koulutusympäristö

Maahanmuuttajataustaisten journalistien työskentely- ja koulutusympäristö

Apuraha 48 000 €

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hanketta vetää journalismin koulutusohjelman johtaja Anne Leppäjärvi

Hankkeessa suunnitellaan ja tavoitellaan uudenlaista työskentely- ja koulutusympäristöä maahanmuuttajataustaisten toimittajien ja suomalaisten toimitusten tarpeisiin. Hankkeen tavoitteina on lisätä suomalaisen journalismin moniäänisyyttä sekä tukea maahanmuuttajataustaisten journalistien työllistymistä uudessa kotimaassaan. Hankkeessa pyritään luomaan malleja, joita suomalaiset toimitukset voivat ottaa osaksi omaa toimintaansa sekä yhdistämään osaajia ja toimituksia toisiinsa myös yksilötasolla.