Kohti datavetoista tuotantoajattelua? Elokuva- ja televisiotuotantojen muuttuvat käytännöt alustataloudessa

Kohti datavetoista tuotantoajattelua? Elokuva- ja televisiotuotantojen muuttuvat käytännöt alustataloudessa

Apuraha 150 000 €

Tampereen yliopisto, yliopistonlehtori Anne Soronen

Hankkeessa tarkastellaan dataistumisen vaikutuksia suomalaisten elokuva- ja televisiotuotantojen päätöksentekoprosesseihin ja käsikirjoittamiseen. Tavoitteena on tutkia, millaisena toimijana data näyttäytyy alan tuotantoprosesseissa ja millaisia edellytyksiä datavetoisella tuotantoajattelulla on. Tutkimuksessa kerätään haastatteluaineisto alan eri ammattiryhmiltä ja etnografinen kenttäaineisto kolmen tuotannon suunnittelupalavereista ja kuvauksista.