Ylioppilaslehdet 2020

Ylioppilaslehdet 2020

Apuraha 81 500 €

Viestintäluotsi Oy, YTT Pasi Kivioja ja FM, MBA Otto Aalto 

Ylioppilaslehdet 2020 -projekti on selvityshanke, joka tuottaa Suomen ylioppilaskunnille kaikkien saatavilla olevaa tietoa ylioppilaslehtien julkaisemista koskevan päätöksenteon tueksi. Hanke selvittää ylioppilaslehtien talouden perusteita, liiketoimintamalleja digitalisoituvassa mediaympäristössä, tulevaisuudenskenaarioita, julkaisumuotojen ekologisuutta, yhteisöllistä merkitystä sekä journalistista arvoa osana ylioppilaskuntien jäsenpalvelua.