Sodan sumusta: Suomalaisten sotakirjeenvaihtajien, -kuvaajien ja heidän avustajiensa työ Venäjän-Ukrainan sodassa

Sodan sumusta: Suomalaisten sotakirjeenvaihtajien, -kuvaajien ja heidän avustajiensa työ Venäjän-Ukrainan sodassa 2014–2024

Apuraha 160 000 €

Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos, apulaisprofessori Turo Uskali

Sodan sumusta -tutkimushankkeen päätavoitteena on muodostaa syvähaastattelujen avulla kokonaiskuva suomalaisten sotakirjeenvaihtajien ja -kuvaajien sekä heidän avustajiensa työstä vuosina 2014–2024 Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan. Tutkimus tuo uutta tietoa sotajournalismin työkäytännöistä ja sen rajoista viimeisen kymmenen vuoden aikana. Keskeisiä teema-alueita ovat uuden viestintäteknologian vaikutukset sotajournalismin tekemiseen, tunteet ja sotajournalismin etiikka.