Naisten asialla. Yhteiskunnan muutos ja feminismi suomalaisissa naistenlehdissä 1960–1970-luvuilla

Naisten asialla. Yhteiskunnan muutos ja feminismi suomalaisissa naistenlehdissä 1960–1970-luvuilla

Apuraha 160 000 €

Jyväskylän yliopisto, musiikin, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitos, tutkija, dosentti Arja Turunen

Hankkeessa tutkitaan, miten suomalaisissa naistenlehdissä keskusteltiin naisten asemasta 1960- ja 1970-luvulla. Tutkimuksen kohteena ovat sekä kaupalliset naistenlehdet että naisten järjestölehdet. Tutkimuksen tarkoituksena on problematisoida naistenlehden käsite ja feminismin aaltoja koskeva teoria, tarkastella kriittisesti naistenlehtiä yhteiskunnallisen keskustelun areenana ja tuottaa uusi käsitys suomalaisista naistenlehdistä yhteiskunnallisina toimijoina.