Kriisiviestinnän vaikutus kansalaisten riskikäsityksiin ja poliittiseen luottamukseen

Kriisiviestinnän vaikutus kansalaisten riskikäsityksiin ja poliittiseen luottamukseen sekamuotoisessa mediaympäristössä

Apuraha 100 000 €

Turun yliopisto, hankkeen johtaja VTT Aki Koivula

Koronapandemia on osoittanut, että vakavan kriisin hallinta edellyttää kansalaisilta sekä ymmärrystä tilanteen vakavuudesta että luottamusta valtiollisten instituutioiden toimintaan. Tässä hankkeessa tutkimme, minkälainen rooli medialla on kriisi-informaation välittäjänä sekä luottamuksen rakentajana. Tutkimme seuranta-aineistojen, koeasetelmien ja digitaalisten aineistojen avulla kansalaisia mediasisältöjen kuluttajina ja -tuottajina koronakriisin aikana, sitä ennen ja sen jälkeen.