Talousviisaat julkisuuden vaikuttajina

Talousviisaat julkisuuden vaikuttajina – Economic experts in the public sphere

Apuraha 87 600 €

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, professori Juha Herkman

Hankkeessa ”Talousviisaat julkisuuden vaikuttajina” tarkastellaan suomalaisten politiikan- ja taloustoimittajien näkemyksiä talouspoliittisesta asiantuntijatiedosta. Hanke selvittää laajan kyselytutkimuksen ja teemahaastattelujen avulla, miten journalistit arvioivat talouspolitiikan erilaisten toimijoiden, kuten puolueiden, työmarkkinajärjestöjen tai valtiovarainministeriön, talouspoliittisten puheenvuorojen painoarvoa ja uskottavuutta.