Koronapandemia ja kriisitiedon ekosysteemi

Koronapandemia ja kriisitiedon ekosysteemi

Apuraha 196 000 €

Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolan; Turun yliopisto, Brahea-keskus ja Tulevaisuuden tutkimus; Tampereen yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos, hankkeen johtaja professori Jaana Hujanen 

Tutkimuksen tavoite on tuottaa uutta tietoa ja teoreettista ymmärrystä kriisitiedon paikallisen ekosysteemin moninaisuudesta, verkottuneisuudesta ja dynamiikasta. Tavoite on tehdä näkyväksi ja arvioida kriittisesti paikallisen median ja uusien viestinnän toimijoiden erilaisia paikallisia sisältöjä ja rooleja koronapandemiaan liittyvän kriisin yhteydessä sekä sitä, miten ihmiset ovat navigoineet sekä osallistuneet sisältöjen tuottamiseen kriisitiedon paikallisessa ekosysteemissä.