TAJU – Tieteellisen ajattelun kehittyminen journalistiikan ja viestintäalan yliopisto-opinnoissa

TAJU – Tieteellisen ajattelun kehittyminen journalistiikan ja viestintäalan yliopisto-opinnoissa

Apuraha 196 000 €

FT Leena Mikkola

Vaikka on itsestään selvää, että media- ja viestintäalan työtehtävissä tarvitaan ymmärrystä siitä, kuinka tieto syntyy, kuinka sitä tuotetaan ja miten tietoa tulee analysoida, ei alan ammattilaisten tieteelliseen ajatteluun ole toistaiseksi kiinnitetty huomiota. Hankkeessa tarkastellaan tieteellisen ajattelun kehittymistä journalistiikan, viestinnän ja mediatutkimuksen yliopisto-opinnoissa. Se tuottaa tietoa akateemisen koulutuksen kehittämiseksi ja siten laadukkaan osaamisen takaamiseksi.