Selkokielisen journalismin ja viestinnän saavutettavuus koronapandemian aikana

Ymmärrettävää, yhteisöllistä ja yhdenvertaista? Selkokielisen journalismin ja viestinnän saavutettavuus koronapandemian aikana

Apuraha 190 000 €

Helsingin yliopisto, hankkeen johtaja FT Mikko Virtanen

Kielitieteellisessä hankkeessa tarkastelemme viestinnän ‒ mukaan lukien journalismin ‒ saavutettavuutta koronapandemian aikana. Asetamme keskiöön kriisiviestinnän kannalta tärkeän mutta toistaiseksi niukasti tutkitun kielimuodon: selkokielen. Tarkastelemme saavutettavuuden kysymyksiä sekä ulkoa että sisältä käsin: toisaalta tekstianalyyttisesti, toisaalta haastattelemalla kohderyhmien edustajia. Tekstiaineistomme koostuu selkojournalismista sekä viranomaisten ja tukijärjestöjen viestinnästä.