Kohdennettua journalismia? Sisällön personoinnin tavat, tavoitteet ja tulevaisuus suomalaisessa mediassa

Kohdennettua journalismia? Sisällön personoinnin tavat, tavoitteet ja tulevaisuus suomalaisessa mediassa

Apuraha 93 000 €

Helsingin yliopisto, FT Henrik Rydenfelt

Journalistiset mediat käyttävät käyttäjädataa sekä algoritmisia työkaluja sisällön jakeluun, suositteluun ja kohdentamiseen. Hanke tutkii sisällön personointia sekä sen tavoitteita ja vaikutuksia suomalaisissa medioissa sekä journalististen instituutioiden liiketaloudellisen muutoksen yhteydessä että yhteiskunnallisessa kontekstissa. Hanke tuottaa uutta tietoa sekä akateemiselle yleisölle että media-alan käyttöön.