Numeroiden voima: Tiedon kvantifiointi hallinnan muotona politiikassa ja politiikan uutisoinnissa

Numeroiden voima: Tiedon kvantifiointi hallinnan muotona politiikassa ja politiikan uutisoinnissa (NuVo)

Apuraha 190 000 €

Turun yliopisto, hankkeen johtaja dosentti Hanna Ylöstalo 

Kvantifiointi on keskeinen tapa jäsentää maailmaa ja oikeuttaa poliittisia ratkaisuja. Tutkimme, miten ja millaista todellisuutta kvantifioinnilla tuotetaan politiikassa ja politiikan uutisoinnissa. Avaamme kvantifioinnin käytäntöjä kehittääksemme välineitä politiikan numeroiden lukutaitoon. Otamme kohteeksi kaksi politiikka-aluetta: työllisyyspolitiikan ja tasa-arvopolitiikan. Kysymme: Miten kvantifiointi toimii episteemisenä hallintana politiikassa ja politiikan uutisoinnissa?