Digitaalisen alustatalouden suuryritykset ja EU

Digitaalisen alustatalouden suuryritykset ja EU

Apuraha 150 000 €

Helsingin yliopisto, yliopistonlehtori, VTT Matti Ylönen

Suurten digijättien valta on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi, kun digitaalisten alustojen merkitys yhteiskunnan perusinfrastruktuurina on kasvanut. Näiden alustojen toiminta ja sääntely vaikuttaa merkittävästi myös median toimintaympäristöön ja sananvapauden reunaehtoihin. Hanke tutkii digialan suuryritysten roolia EU-politiikassa ajankohtana, jolloin unionissa ollaan päättämässä merkittävistä uusista säännöistä digialan sääntelyyn.