Mediakieltäytyjät: tutkimus sosiaalisen median ei-käyttäjien osallisuudesta ja toimijuudesta

Mediakieltäytyjät: tutkimus sosiaalisen median ei-käyttäjien osallisuudesta ja toimijuudesta julkisuuksissa

Apuraha 120 000 €

Jyväskylän yliopisto, hankkeen johtaja apulaisprofessori Karoliina Talvitie-Lamberg 

Tutkimus selvittää vapaaehtoista sosiaalisen median ulkopuolelle asettumista neljän hyvin erilaisen ei-käyttäjäryhmän kokemana. Tutkimus erittelee ei-käyttäjien merkityksenannosta nousevia osallisuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia ja jäsentää niiden kautta hahmottuvia toimijuuspositioita ja yhteyksiä julkisuuksiin. Tutkimuksessa kerätään päiväkirja- ja teemahaastatteluaineisto, joka analysoidaan yhdistelmällä laadullisia Situational Analysis- ja Cultural Discourse Analysis -menetelmiä.