Tekoäly journalismissa: visioista käytäntöihin

Tekoäly journalismissa: visioista käytäntöihin

Apuraha 150 000 €

Helsingin yliopisto, Svenska Social- och kommunalhögskolan, professori Jaana Hujanen

Monitieteinen hanke tuottaa uutta tietoa ja kokonaisvaltaista ymmärrystä tekoälyn kehittämistä ja soveltamisesta journalistiseen työhön. Tutkimuksen keskiössä on se, miten tekoälyyn liittyvät prosessit muuttavat journalismin etiikkaa, normeja ja käytäntöjä. Empiirinen aineisto kerätään suomalaisista ja ruotsalaisista toimituksista, joissa tutkitaan journalistisia ja muita journalistisen tekoälyn kehittämiseen liittyviä toimijoita. Projektissa hyödynnetään erilaisia laadullisia aineistoja.