Viisi Helsingin Sanomain Säätiöltä tutkimusrahoituksen saanutta hanketta on pitänyt päätösseminaarinsa Median museo ja arkisto Merkissä kevään 2024 aikana.

Miten TikTok toimii journalismin välineenä?

Kevään ensimmäisessä, 16.2. pidetyssä seminaarissa esiteltiin Vaasan yliopistossa toteutetun Lyhytvideot nuorten uutislähteenä -tutkimuksen tuloksia. Professori Tanja Sihvosen johdolla toteutetussa hankkeessa oli tarkasteltu somevideoiden ja videonjakoalustojen merkitystä journalismille etenkin nuorten näkökulmasta. Ryhmän tutkijoina olivat Liisa Kääntä, Ville Manninen, Nuppu Pelevina, Virpi Salojärvi ja Teija Waaramaa.

Säätiö rahoitti hanketta 145 000 eurolla vuonna 2021.

Tutkimustuloksia esittelemässä Virpi Salojärvi, Liisa Kääntä, Ville Manninen ja Nuppu Pelevina.
Paneelissa tutkimustuloksia kommentoivat tuoreeltaan tuottaja Ville Seuri Yleisradiosta, päätoimittaja Orna Ben Lulu RARE Mediasta, kansanedustaja Ville Merinen sekä toimittaja Jenny Matikainen Yleisradiosta.

Esitykset 16.2.2024

Lisätietoa hankkeesta

Miten media toimii, kun hätä on suuri?

Kahdessa maaliskuun seminaarissa esiteltiin kolmen kriisiajan viestintää ja journalismia tutkineen hankkeen tuloksia. Säätiö oli rahoittanut hankkeita vuoden 2021 teemahaussa Miten media toimii, kun hätä on suuri?

Median roolista polarisaation ja luottamuksen muovaajana kriisien aikana keskusteltiin kahden tutkimuksen yhteisseminaarissa 6.3.

Helsingin yliopiston dosentti Antti Gronowin johdolla toteutetussa Poliittiset kriisit ja polarisaatio: uutismedian rooli päällekkäisissä mielipideverkostoissa -hankkeessa oli tutkittu sitä, miten maahanmuuttoon, koronaan ja ilmastonmuutokseen liittyvien keskustelujen poliittinen polarisaatio on kehittynyt Suomi-Twitterissä (nykyään X) vuosina 2015–2023. Hanke oli saanut säätiöltä 175 000 euron rahoituksen.

Antti Gronow.

Antti Gronowin esitys 6.3.2024

Antti Gronowin loppuraportti

Kriisiviestinnän vaikutus kansalaisten riskikäsityksiin ja poliittiseen luottamukseen sekamuotoisessa mediaympäristössä -hankkeen tuloksia esitteli dosentti Aki Koivula. Säätiö oli rahoittanut Turun yliopiston hanketta 100 000 eurolla.

Aki Koivula.

Aki Koivulan esitys 6.3.2024

Aki Koivulan loppuraportti

Median poliittisesta merkityksestä kriisien aikana keskustelivat hankkeiden vetäjien kanssa professori Anu Koivunen, toimittaja, dosentti Olli Seuri sekä yliopistotutkija, dosentti Salla-Maaria Laaksonen. Paneelia veti varadekaani Hanna Wass.

Kolmas vuoden 2021 teemahaussa rahoitettu hanke, Koronapandemia ja kriisitiedon ekosysteemi oli saanut säätiöltä 196 000 euron rahoituksen. Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin, Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Tulevaisuuden tutkimuksen sekä Tampereen yliopiston yhteishankkeena. Hankkeen päätösseminaarissa 13.3. tutkimustuloksia esittelivät tutkimusta johtaneen professori Jaana Hujasen lisäksi tutkijat Salla Tuomola, Mikko Grönlund, Katja Lehtisaari ja Juho Ruotsalainen. Seminaarin Key note -puhuja professori Karin Wahl-Jorgensen Cardiffin yliopistosta esitelmöi seminaariyleisölle vernakulaarisesta journalismista. Tutkimustuloksia kommentoi Kalevan päätoimittaja Antti Kokkonen.

Jaana Hujanen.
Karin Wahl-Jorgensen.

Tutkijaryhmän esitykset 13.3.2024

Karin Wahl-Jorgensenin esitys 13.3.2024

Lisätietoa hankkeesta

Tuliko poliitikoista influenssereita?

Säätiön rahoittaman Influpol – Vaikuttavat poliitikot ja poliittiset vaikuttajat -hankkeen tuloksia esiteltiin 18.3. pidetyssä seminaarissa. Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteishanketta johti yliopistotutkija Essi Pöyry. Seminaarissa esiteltiin myös C. V. Åkerlundin mediasäätiön rahoittaman Vaaliviestinnän muutos sosiaalisessa mediassa – Henkilöitymisen, medialogiikan ja polarisaation näkökulmat -hankkeen tuloksia. Essi Pöyryn lisäksi tutkimustuloksista kertoivat Tampereen yliopiston professori Pekka Isotalus ja väitöskirjatutkija Esko Nieminen, Tampereen yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkija Elisa Kannasto sekä Helsingin yliopiston tutkijatohtori Hanna Reinikainen.

Tutkimus oli saanut säätiöltä 150 000 euron rahoituksen vuonna 2022.

Essi Pöyry.
Somevaikuttamisesta keskustelivat paneelissa professori Pekka Isotalus Tampereen yliopistosta, toimitusjohtaja Taru Turunen Ellun Kanoista, kansanedustaja Fatim Diarra, toimittaja ja somevaikuttaja Julia Thurén. Paneelin juonsi Hanna Reinikainen Helsingin yliopistosta.

Esitykset 18.3.2024

Lisätietoa hankkeesta

Somen käyttämättömyys – pakko vai etuoikeus?

Kevään viimeisessä seminaarissa 10.4. esiteltiin Mediakieltäytyjät: tutkimus sosiaalisen median ei-käyttäjien osallisuudesta ja toimijuudesta julkisuuksissa -hankkeen keskeisiä tuloksia. Sosiaalisen median käyttämättömyyttä esiteltiin akateemisten johtajien ja maahanmuuttajien haastattelu- ja päiväkirja-aineistojen pohjalta. Hankkeen vetäjän, apulaisprofessori Karoliina Talvitie-Lambergin lisäksi tutkijaryhmään kuuluivat yliopistonlehtori Leena Ripatti-Torniainen, tutkija Sanna Valtonen ja journalismin asiantuntija Reetta Räty.

Jyväskylän yliopiston tutkimushanke oli saanut säätiöltä 120 000 euron rahoituksen vuonna 2021.

Karoliina Talvitie-Lamberg.
Seminaarin päättäneessä paneelikeskustelussa somen ulkopuolelle jäämistä pohtivat Sanna Valtosen johdolla LongPlayn päätoimittaja Ilkka Karisto, tutkijatohtori Tuukka Lehtiniemi Kuluttajatutkimuskeskuksesta, Karoliina Talvitie-Lamberg sekä väitöskirjatutkija Roosa Kontiokari Helsingin yliopistosta.

Esitykset 10.4.2024

Lisätietoa hankkeesta

***

Säätiön vilkasta seminaarikevättä täydensi myös Puhe siirtyi sotaan -teemahaun aloitusseminaari, joka pidettiin 14.3. Kaksivaiheisen haun ideapaperit pyydetään jättämään säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta 6.5. mennessä.

Kuvat: Ida Pimenoff