Kuva: Kirsi Kolari

Helsingin Sanomain Säätiön Tiedettä suomeksi -palkinto on jaettu kolmannen kerran. Palkintosumma, 25 000 euroa, jaettiin kolmen saajan kesken:

Matti Ylönen, Mona Mannevuo & Niina Kari
Viestintätoimistojen valta, Vastapaino
Palkintosumma: 15 000 euroa

Tuomariston perustelu: Vankkaan tutkimustietoon pohjaava kirja linkittyy vahvasti käytännön kenttään ja pystyy hienosti avaamaan aihetta myös suurelle yleisölle. Vaikka kirja käsittelee viestintätoimistojen valtaa ja roolia suomalaisesta näkökulmasta, aihe kytkeytyy laajempaan kontekstiin. Teoksen kieli on hiottua, helppolukuista ja yleistajuista.

Matti Ylönen, Mona Mannevuo ja Niina Kari, miksi suomenkielinen tieteellinen julkaiseminen on tärkeää?

”Ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä on tärkeää käsitellä suomen kielellä yleistajuisesti, sillä englanninkielisissä tiedelehdissä käyty keskustelu ei ole kaikkien tavoitettavissa. Lisäksi erikoisalojen tieteellinen käsitteistö jää usein etäiseksi. Suomenkielisellä tieteellisellä julkaisutoiminnalla sekalaisen uutisvirran ilmiöitä voi ymmärtää, tulkita ja asettaa laajempiin asiayhteyksiin.”

Yliopistotutkija, VTT Salla-Maaria Laaksonen
Palkintosumma: 5 000 euroa

Tuomariston perustelu: Salla-Maaria Laaksonen on monipuolinen tutkija, joka on laajasti verkottunut yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Laaksonen on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja tutkimuksen kommentoija ja yleistajuistaja.

Salla-Maaria Laaksonen, miksi suomenkielinen tieteellinen julkaiseminen on tärkeää?

”Äidinkieli on aina ajattelun kieli. Suomenkielinen tieteellinen julkaiseminen on itseymmärryksen väline paitsi viestinnän tutkimukselle, myös tutkittaville ja viestinnän ja median ammattilaisille.

On myös tärkeää, että voimme opetuksessa käyttää suomenkielisiä tieteellisiä julkaisuja ja muita tekstejä. Suomenkielinen tieteellinen kirjallisuus on keino kouluttaa tulevaisuuden asiantuntijoita ja koko yhteiskuntaa. Siksi suomenkielinen tiedejulkaiseminen voi olla erittäin vaikuttavaa, ja sitä tarvitaan erilaisissa muodoissa myös tulevaisuudessa.”

Freelancer Päivi Valotie
Palkintosumma: 5 000 euroa

Tuomariston perustelu: Päivi Valotie on kotimaisen tiedejulkaisemisen monitoimija, jonka työ ei näy ulospäin. Valotie on ollut taittajana ja sihteerinä keskeisessä tehtävässä mm. audiovisuaalisen median Lähikuva-lehdessä ja elokuvan ja audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen keskittyvässä verkkojulkaisussa WiderScreenissä. Ilman Valotien ja monen muun hänen tavoin taustalla työtä tekevän panosta suomenkielinen tieteellinen julkaiseminen olisi paljon nykyistä vähäisempää.

Päivi Valotie, miksi suomenkielinen tieteellinen julkaiseminen on tärkeää?

”Kuka muukaan tiedettä suomeksi tekisi, elleivät suomalaiset itse? Vaikka englantia osataan yleisesti, englanninkielisissä/kansainvälisissä julkaisuissa artikkelit jäävät lähinnä saman alan toisten tutkijoiden luettaviksi. Suomenkielinen teksti tavoittaa enemmän potentiaalisia lukijoita, myös akateemisten piirien ulkopuolelta. Tiede ei jää harvojen huviksi ja hyödyksi. Kirjoittaminen suomeksi pitää myös yllä tutkijoiden kykyä ilmaista itseään ja tutkimustuloksiaan sujuvasti suomeksi.”

Helsingin Sanomain Säätiö haluaa perustamallaan Tiedettä suomeksi -palkinnolla tukea viestinnän alalla tehtävää suomenkielistä tieteellistä julkaisemista ja nostaa sen arvostusta. Säätiö perusti palkinnon vuonna 2020. Vuonna 2024 kilpailun tuomaristoon kuuluivat säätiön varapuheenjohtaja, professori Pirjo Hiidenmaa (pj.), professori Anne Mäntynen, FT, julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki ja yliasiamies Ulla Koski.

Lisätietoja:

Professori Pirjo Hiidenmaa, pirjo.hiidenmaa@helsinki.fi, 045 1456 514
Yliasiamies Ulla Koski, ulla.koski@hssaatio.fi, 040 7311 507