Ilmari Käihkö.

Helsingin Sanomain Säätiön kevään 2024 teemahakua taustoittava seminaari järjestettiin torstaina 14.3. Median museo ja arkisto Merkissä. Kaksituntisessa seminaarissa kuultiin tutkijoiden ja median edustajien ajatuksia julkisen keskustelun tämänhetkisestä tilasta: Kuinka puhua Natosta, sodasta ja Venäjästä? Onko median rooli muuttunut ja liikkumavapaus kaventunut uudessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa?

Panelistit vasemmalta: Minna Holopainen, Ilmari Käihkö, Lauri Nurmi, Salla Vuorikoski, Noora Kotilainen ja Risto Kunelius.

Seminaariyleisöä aihepiiriin johdatteli kolme tutkijaa. Yliopistonlehtori, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö pohti mm. sotaan liittyvien asioiden salaamista. Vaikka arkaluontoisimmista sotaan ja puolustukseen liittyvistä asioista ei voikaan avoimesti puhua, onko asioiden äärimmäinen salaaminen lopulta hyödyllistä edes viranomaisten itsensä kannalta?

Yliopistotutkija Noora Kotilaisen mukaan mediassa on jo liikaa sotaisaa puhetta, ja tällainen puhe vahvistaa militarismia ja militarisoi yhteiskuntaa. Hän kehotti mediaa pysymään valppaana ja kysymään oleellisia kysymyksiä.

Professori Risto Kuneliuksen mielestä sodan kaltaiset eksistentiaaliset kriisit luovat sentyyppistä yhtenäisyyttä, joka ei ole hyväksi sananvapaudelle ja demokratialle. Kunelius toivoi, että suunnatun haun teemoja lähestyttäisiin monitieteisesti.

Median edustajina seminaarissa olivat STT:n päätoimittaja Minna Holopainen, Iltalehden politiikan toimittaja Lauri Nurmi ja Helsingin Sanomien tuottaja Salla Vuorikoski. Sekä Holopainen että Vuorikoski totesivat uutistyön olevan epätäydellistä, mutta korostivat median toimivan edelleen normaalien uutiskriteereiden mukaan. Lauri Nurmi esitti huolensa asiantuntijuuden ohenemisesta suomalaisissa toimituksissa. Nurmi painotti myös henkilölähteiden merkitystä toimitustyössä.

Seminaarin avasi ja keskustelua johdatteli säätiön hallituksen jäsen, professori Anu Koivunen.

Anu Koivunen.

Helsingin Sanomain Säätiön vuoden 2024 teemahaku
Puhe siirtyi sotaan – mikä on median rooli? Julkinen keskustelu ja geopoliittiset jännitteet

Ideapaperit pyydetään jättämään 6.5. mennessä säätiön apurahajärjestelmän kautta.

 

Kuvat: Ida Pimenoff