Kuva: Ida Pimenoff

Säätiön hallitus myönsi 20.9. apurahoja kahdeksalle hankkeelle.
Tampereen yliopistoon perustetaan datajournalismin koulutusohjelma.

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus on myöntänyt Tampereen yliopistolle 59 000 euroa datajournalismin koulutusohjelman perustamiseen. Hanke tähtää Suomen laajimman datajournalismin koulutusväylän avaamiseen. Koulutukseen voivat osallistua paitsi journalistiikan ja muiden soveltuvien oppiaineiden opiskelijat myös jo työssä olevat toimittajat.

”Tämä on säätiöltä hieno luottamuksen osoitus Tampereen yliopiston journalistiikan opintosuuntaa kohtaan. Kyseessä on uusi päänavaus toimittajakoulutuksen alueella”, toteaa hankkeen vastuullinen johtaja Marko Ala-Fossi.

Hallitus myönsi yhteensä 661 000 euroa neljälle Miten media toimii, kun hätä on suuri? -teemahakuun osallistuneelle hankkeelle. Keväällä 2021 avattuun kaksivaiheiseen hakuun tutkijoilta pyydettiin kriisiajan viestintään ja journalismiin liittyviä hakemuksia. Teemahakuun osallistui kaikkiaan 15 hanketta.

Professori Jaana Hujasen johtama hanke Koronapandemia ja kriisitiedon ekosysteemi sai 196 000 euron rahoituksen. Hanke toteutetaan Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistojen yhteistyönä.

Helsingin yliopistossa tehtävä tutkimus Ymmärrettävää, yhteisöllistä ja yhdenvertaista? Selkokielisen journalismin ja viestinnän saavutettavuus koronapandemian aikana sai 190 000 euron rahoituksen. Hanketta johtaa FT Mikko T. Virtanen.

Helsingin yliopistossa VTT Antti Gronowin johdolla tehtävälle tutkimukselle Poliittiset kriisit ja polarisaatio: uutismedian rooli päällekkäisissä mielipideverkostoissa myönnettiin 175 000 euron rahoitus.

Kriisiviestinnän vaikutus kansalaisten riskikäsityksiin ja poliittiseen luottamukseen sekamuotoisessa mediaympäristössä -hanke sai 100 000 euron rahoituksen. Tutkimus tehdään Turun yliopistossa, ja sitä johtaa yliopiston lehtori Aki Koivula.

Yhteensä apurahoja myönnettiin 806 000 euroa. Kaikki myönnetyt apurahat osoitteessa https://www.hssaatio.fi/myonnetyt-apurahat/

Seuraavan kerran säätiö myöntää apurahoja joulukuussa.

Lisätietoja:
Yliasiamies Ulla Koski, 040 73 11 507, ulla.koski@hssaatio.fi
Datajournalismiohjelma: hankkeen vastuullinen johtaja, yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi, 040 190 4149, marko.ala-fossi@tuni.fi