Avainsana: 2010

VTM Kari Karppinen, VTT Johanna Jääsaari, professori Ullamaija Kivikuru Media ja valta kansalaisten silmin Tutkimuksessa selvitetään kansalaisten näkemyksiä mediasta ja vallasta sekä ylipäänsä median asemasta yhteiskunnassa. Tavoitteena on ollut kartoittaa, minkälaisia merkityksiä ja odotuksia kansalaiset liittävät median toimintaan ja millä perusteilla median suoritusta arvioidaan. (lataa PDF)

Lue lisää

Helsingin kauppakorkeakouluProfessori Liisa Uusitalo Kuluttajat ja viestintä tietotaloudessa Kolmivuotisessa (2008-2010) tutkimusprojektissa tarkastellaan markkinoiden muutosten, erityisesti digitalisoitumisen ja globalisoitumisen vaikutusta media-alan yrityksiin ja palveluihin sekä kuluttajien media- ja viestintäkäyttäytymiseen. Tutkimuksesta lisää Helsingin kauppakorkeakoulun sivuillahttp://www.hse.fi/FI/research/t/p_20/cobi

Lue lisää

FT Heikki Kuutti, Jyväskylä yliopisto , Viestintätieteiden laitos Viranomaisaineistojen journalistinen hyödyntäminen Tutkimushankkeessa selvitetään mahdollisuuksia viranomaisaineistojen käytön laajentamiseksi journalistisessa tiedonhankinnassa ja julkaisemisessa. Hankkeessa kartoitetaan aineistojen sisältöjä ja sijainteja sekä viranomaisten mediayhteistyötä ja aineistojen luovutuskäytäntöjä. Kaksivuotisen 2008-2009 tutkimushankkeen tulokset löydät tästä linkistä: www.julkisuuslaki.fi

Lue lisää

Toimittaja, filosofian lisensiaatti Tanja Aitamurto Kymmenen väitettä journalismin tuhosta– ja miksi niistä ei kannata huolestuaRaportti journalismin trendeistä Yhdysvalloissavuonna 2009 Millaisia uusia tulonlähteitä journalismille on? Mihin verkkomainonta on menossa? Miten aggregaatit ja uudet kulutustavat vaikuttavat journalismin tuotantoon? Millainen on tulevaisuuden toimitus ja toimittajan ammatti? (lataa PDF)(liitteet)

Lue lisää

Dosentti Ville Pernaa, tutkijat Ville Pitkänen ja Mari K. Niemi Turun yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus Politiikan Journalismin tila Suomessa Missä politiikan journalismia esiintyy, millaisia aiheita, keitä henkilöitä siinä käsitellään? Poliitikkojen ja politiikan käsittely tiedotusvälineissä on muuttunut ja laajentunut tavalla, joka haastaa perinteisen käsityksen politiikan journalismista. (avaa linkki)

Lue lisää