FT Heikki Kuutti, Jyväskylä yliopisto , Viestintätieteiden laitos

Viranomaisaineistojen journalistinen hyödyntäminen

Tutkimushankkeessa selvitetään mahdollisuuksia viranomaisaineistojen käytön laajentamiseksi journalistisessa tiedonhankinnassa ja julkaisemisessa. Hankkeessa kartoitetaan aineistojen sisältöjä ja sijainteja sekä viranomaisten mediayhteistyötä ja aineistojen luovutuskäytäntöjä.

Kaksivuotisen 2008-2009 tutkimushankkeen tulokset löydät tästä linkistä: www.julkisuuslaki.fi