VTM Kari Karppinen, VTT Johanna Jääsaari, professori Ullamaija Kivikuru

Media ja valta kansalaisten silmin

Tutkimuksessa selvitetään kansalaisten näkemyksiä mediasta ja vallasta sekä ylipäänsä median asemasta yhteiskunnassa. Tavoitteena on ollut kartoittaa, minkälaisia merkityksiä ja odotuksia kansalaiset liittävät median toimintaan ja millä perusteilla median suoritusta arvioidaan.

(lataa PDF)