Helsingin kauppakorkeakoulu
Professori Liisa Uusitalo

Kuluttajat ja viestintä tietotaloudessa

Kolmivuotisessa (2008-2010) tutkimusprojektissa tarkastellaan markkinoiden muutosten, erityisesti digitalisoitumisen ja globalisoitumisen vaikutusta media-alan yrityksiin ja palveluihin sekä kuluttajien media- ja viestintäkäyttäytymiseen.

Tutkimuksesta lisää Helsingin kauppakorkeakoulun sivuilla
http://www.hse.fi/FI/research/t/p_20/cobi